Wrześniowe oferty specjalne!

Kupuj więcej za mniej. Sprawdź oferty specjalne na produkty
marek takich jak Fluke, Wera, 3M oraz wielu innych!

1. Oferta jest skierowana wyłącznie do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, a nie do ich pracowników.
2. Uczestnicy akcji promocyjnej zobowiązani są samodzielnie uzyskać zgodę pracodawcy na udział w akcji.
3. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału firmy i ich pracownicy, których uczestnictwo może spowodować naruszenie przez nich samych i/lub przez RS jakichkolwiek umów (w tym umowy o pracę), których są stronami; polityki lub zasad firmy oraz obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.
4. Akcja promocyjna trwa od 01.09.2017 do 30.09.2017.
5. Zamówienia produktów objętych promocją muszą być złożone w trakcie trwania promocji.
6. Promocja nie dotyczy zamówień terminowych. Wysokość rabatów i nowych niższych cen została obliczona na podstawie cen z sierpnia 2017.
7. Ceny produktów opatrzone napisem "Nowa niższa cena" lub rabatem są cenami ostatecznymi z uwzględnionym rabatem.
8. Promocja nie może być łączona w czasie jej trwania z innymi promocjami oferowanymi przez RS Components.
9. Ceny nie zawierają podatku VAT i kosztów transportu.
10. Akcja nie ma zastosowania w przypadkach opisanych na stronie Zastrzeżenia.
11. RS zastrzega sobie prawo do zmiany cen i ofert specjalnych oraz do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
12. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Wykluczona jest zamiana rabatu na gotówkę.
13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień zawartych w niniejszym regulaminie RS zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub zmiany zamówienia Klienta.
14. Wszystkie spory dotyczące niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby RS Components.