Lipcowe oferty specjalne!

Zaoszczędź kupując markowe produkty!
Sprawdź letnie oferty specjalne na produkty znanych
marek m.in. Kern, Stanley, Flir oraz wielu innych! 


Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

1. Oferta jest skierowana wyłącznie do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, a nie do ich pracowników.
2. Uczestnicy akcji promocyjnej zobowiązani są samodzielnie uzyskać zgodę pracodawcy na udział w akcji.
3. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału firmy i ich pracownicy, których uczestnictwo może spowodować naruszenie przez nich samych i/lub przez RS jakichkolwiek umów (w tym umowy o pracę), których są stronami; polityki lub zasad firmy oraz obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.
4. Akcja promocyjna trwa od 01.07.2017 do 31.07.2017.
5. Zamówienia produktów objętych promocją muszą być złożone w trakcie trwania promocji.
6. Promocja nie dotyczy zamówień terminowych. Wysokość rabatów i nowych niższych cen została obliczona na podstawie cen z czerwca 2017.
7. Ceny produktów opatrzone napisem "Nowa niższa cena" lub rabatem są cenami ostatecznymi z uwzględnionym rabatem.
8. Promocja nie może być łączona w czasie jej trwania z innymi promocjami oferowanymi przez RS Components.
9. Ceny nie zawierają podatku VAT i kosztów transportu.
10. Akcja nie ma zastosowania w przypadkach opisanych na stronie Zastrzeżenia.
11. RS zastrzega sobie prawo do zmiany cen i ofert specjalnych oraz do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
12. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Wykluczona jest zamiana rabatu na gotówkę.
13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień zawartych w niniejszym regulaminie RS zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub zmiany zamówienia Klienta.
14. Wszystkie spory dotyczące niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby RS Components.