0,00 zł

   Majowe oferty specjalne!

   Otrzymaj więcej za te same pieniądze, dzięki ofertom specjalnym na takie marki,
   jak Bahco, DeWalt, Advanced Tapes oraz wiele innych, w tym RS Pro!
   RS Pro to produkty, których potrzebujesz w jakości, której wymagasz.

   Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
   1. Oferta jest skierowana wyłącznie do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, a nie do ich pracowników.
   2. Uczestnicy akcji promocyjnej zobowiązani są samodzielnie uzyskać zgodę pracodawcy na udział w akcji.
   3. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału firmy i ich pracownicy, których uczestnictwo może spowodować naruszenie przez nich samych i/lub przez RS jakichkolwiek umów (w tym umowy o pracę), których są stronami; polityki lub zasad firmy oraz obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.
   4. Akcja promocyjna trwa od 01.05.2017 do 31.05.2017.
   5. Zamówienia produktów objętych promocją muszą być złożone w trakcie trwania promocji.
   6. Promocja nie dotyczy zamówień terminowych. Wysokość rabatów i nowych niższych cen została obliczona na podstawie cen z kwietnia 2017.
   7. Ceny produktów opatrzone napisem "Nowa niższa cena" lub rabatem są cenami ostatecznymi z uwzględnionym rabatem.
   8. Promocja nie może być łączona w czasie jej trwania z innymi promocjami oferowanymi przez RS Components.
   9. Ceny nie zawierają podatku VAT i kosztów transportu.
   10. Akcja nie ma zastosowania w przypadkach opisanych na stronie Zastrzeżenia.
   11. RS zastrzega sobie prawo do zmiany cen i ofert specjalnych oraz do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
   12. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Wykluczona jest zamiana rabatu na gotówkę.
   13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień zawartych w niniejszym regulaminie RS zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub zmiany zamówienia Klienta.
   14. Wszystkie spory dotyczące niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby RS Components.

   © RS Components Sp. z o.o. ul. Puławska 303 02-785 Warszawa Polska
   Telefon: 22 223 11 11