MPN

Moduły we/wy do sterowników programowalnych PLC

Moduły I/O do PLC są jednym z trzech głównych podzespołów, które obsługują programowalny sterownik logiczny. I/O odnosi się do angielskiego „input” –wejścia i „output” – wyjścia. Moduły I/O do PLC działają jako komunikatory pomiędzy procesorem a urządzeniem I/O.

Jak działają moduły I/O do PLC?

< p>Moduły I/O do PLC pomagają w wymianie danych między urządzeniem zewnętrznym a pamięcią komputera. Ich głównym zadaniem jest przetwarzanie komunikacji z PLCi akceptowanie poleceń wysyłanych z procesora. Mogą one również wykrywać błędy, generować raporty o stanie i koordynować czasowy przepływ danych.

Rodzaje modułów I/O do PLC

Rodzaj modułu I/O do PLC wykorzystywanych przez programowalny sterownik logiczny zależy od rodzaju urządzenia wejściowego. Są one podzielone na kategorie ze względu na rodzaj wejść i wyjść. Niektóre sterowniki PLC reagują na wejścia i wyjścia cyfrowe, natomiast inne reagują na sygnały analogowe. Wejścia cyfrowe są włączone lub wyłączone, a sygnały analogowe przetwarzają dany stan jako napięcie. Inne rodzaje obejmują moduły dyskretne, specjalne i komunikacyjne. Mniejsze sterowniki PLC są zwykle projektowane ze stałymi punktami I/O.

Loading...

Filtry
Sortuj według
Strona
1
z
0
Strona
1
z
0