Ostatnio wyszukiwane

  Ochrona przepięciowa i bezpieczniki

  W sekcji ochrony przepięciowej i bezpieczników można znaleźć wiodące w branży marki, takie jak Schneider Electric, ABB i Siemens. Główne typy przełączników przemysłowych, które oferujemy:

 • RCD – urządzenia różnicowoprądowe powszechnie stosowane w domach do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i pożarem spowodowanymi przez odsłonięte przewody, przegrzanie czy zwarcia doziemne. Istnieją trzy typy urządzeń RDC: RCD instalacyjne są montowane w skrzynce bezpieczników, RCD gniazdowe zapewniają ochronę indywidualną osobie, która ma kontakt z urządzeniem, przenośne RCD również zapewniają ochronę indywidualną, ale podłącza się je do dowolnego, zwykłego gniazdka.
 • Wyłączniki samoczynne (reklozery) – wyłącznik zamyka się po jego otworzeniu spowodowanym usterką. Reklozery służą do wykrywania przetężeń i przerywania chwilowych usterek w sieciach dystrybucji energii elektrycznej. Po usunięciu usterki umożliwiają ponowne zamknięcie obwodu.
 • Zaślepki – służą do zamykania odsłoniętych gniazd, aby zapobiec narażeniu na wilgoć i kurz. Są dostępne w różnych stylach i kolorach.
 • Rozłączniki izolacyjne — reagują na zwarcia doziemne, zwarcia i przeciążenia termiczne wyłączników automatycznych. Istnieją dwa rodzaje tych urządzeń: elektromechaniczne i elektroniczne. Elektromechaniczne mają dwie ruchome części, które są wrażliwe na temperaturę. Układ elektroniczny mierzy przepływ prądu i jest programowalny.
 • Izolatory cyfrowe – kiedy obwód ulegnie uszkodzeniu, a inny obwód podejmie próbę komunikacji z obwodem uszkodzonym, to uszkodzenie może się rozprzestrzenić. Izolatory cyfrowe to urządzenia, które pozwalają na komunikację obwodów bez uszkodzeń.
 • Tablice rozdzielcze – nazywane także rozdzielnicami, są produkowane z metalu i są w wersjach otwartych, półzamkniętych i całkowicie zamkniętych.
 • Szyny prądowe – są wykonane z aluminium, mosiądzu lub miedzi i są w stanie przewodzić i uziemiać prąd przy jego przepływie od źródła zasilania elektrycznego do obciążenia. Są trzy często spotykane rodzaje: sztywne, spotykane w zastosowaniach niskonapięciowych. Elastyczne są stosowane przy wysokich napięciach. Izolowane są przeznaczone do zastosowań średnionapięciowych.
 • MCB – odnosi się do miniaturowych wyłączników nadprądowych. Wyłączniki MCB często zastępują bezpieczniki w zastosowaniach domowych o niskim napięciu, ponieważ są bardziej niezawodne ze względu na wyższą czułość na zmiany w obwodach elektrycznych, a jednocześnie pozwalają na resetowanie.
 • MCCB – wyłączniki w obudowach formowanych. Są to produkty o podobnych cechach, jak MCB, ale mają regulowane parametry wyzwalania zarówno w zastosowaniach o niskim, jak i wysokim poborze mocy.
 • Transoptory – to urządzenia elektroniczne, które są przeznaczone do przesyłania sygnałów elektrycznych za pomocą fal światła. Zadaniem transoptora jest zapobieganie skutkom gwałtownych zmian napięć lub wysokich napięć występujących po jednej stronie obwodu, które mogłyby wpływać na funkcjonowanie lub uszkodzić komponenty po drugiej stronie obwodu.
 • RBCO – urządzenia łączą w sobie cechy wyłączników RCD i MCB. RCBO zawierają zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem z zabezpieczeniem przed prądami upływu.
 • Bariery Zenera – są instalowane w strefach niebezpiecznych w celu ograniczenia zasilania elektrycznego w obwodzie elektrycznym pomimo istniejącego podłączenia. Bariery Zenera i galwaniczne umożliwiają bezpieczne podłączenie kabli i