Zaloguj się / Zarejestruj się aby uzyskać dostęp do korzyści
Ostatnio wyszukiwane

  Przekaźniki bezpieczeństwa

  Przekaźnik bezpieczeństwa to urządzenie, które monitoruje potencjalne błędy lub usterki w maszynach i instalacjach w celu zapobiegania obrażeniom i obniżenia ryzyka. W przypadku wystąpienia błędu, przekaźnik bezpieczeństwa inicjuje reakcję, której zadaniem jest przywrócenie ryzyka do bezpiecznego i akceptowalnego poziomu. Przekaźniki bezpieczeństwa chronią zarówno maszyny, jak i pracowników, zapobiegając potencjalnym kosztownym czynnościom z zakresu obsługi technicznej oraz wymianom sprzętu.

  Przykładowe funkcje obejmują inicjowanie kontrolowanej przerwy w działaniu maszyn lub urządzeń w celu bezpiecznego zatrzymania ruchu. Mogą być również używane jako mechanizm zatrzymania awaryjnego wyłączający zasilanie poszczególnych maszyn lub instalacji.

  Jedno- czy wielofunkcyjne?

  Przekaźniki bezpieczeństwa mogą być jedno- lub wielofunkcyjne. Przekaźniki jednofunkcyjne monitorują jeden określony rodzaj aktywności, podczas gdy wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa mogą monitorować wiele funkcji. Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa mogą być używane zamiast kilku przekaźników jednofunkcyjnych.

  Korzyści wynikające z używania przekaźników wielofunkcyjnych obejmują prostszą instalację i konieczność zastosowania mniejszej liczby przewodów. Dzięki ograniczeniu liczby zastosowanych jednostek użycie przekaźników wielofunkcyjnych pozwala również na zaoszczędzenie miejsca w panelu instalacji. Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa zapewniają większą elastyczność w zakresie wprowadzania zmian w konstrukcji instalacji lub panela.

  Gdzie można spotkać przekaźniki bezpieczeństwa?

  Przekaźniki bezpieczeństwa znajdują się często w następujących urządzeniach sterujących:

  • Urządzenia sterowania dwuręcznego
  • Ruchome osłony
  • Kurtyny świetlne, bariery i siatki świetlne
  • Przełączniki magnetyczne

  lt/Maty bezpieczeństwa i maty czułe na nacisk* Urządzenia trójpozycyjne

  • Bezstykowe czujniki bezpieczeństwa
  • Wyłączniki bezpieczeństwa
  • Wyłączniki awaryjne

  Kto z nich korzysta?

  Każdy może wpiąć przekaźnik bezpieczeństwa w obwód, tworząc w ten sposób obwód bezpieczeństwa — nie jest do tego wymagane specjalne szkolenie.

  1 z 1
  Liczba wyników na stronę