Siemens Sentron

Zabezpieczenie przed prądami różnicowymi

Siemens Sentron

Nowa seria wyłączników - oszczędność do 50% miejsca

Wyłączniki kombinowane (RCBO) to urządzenia zawierające w kompaktowej obudowie wyłącznik różnicowoprądowy i wyłącznik nadprądowy. Nowe wyłączniki kombinowane 5SV1 po raz pierwszy łączą oba zabezpieczenia w jednej szerokości modułowej. Dzięki temu istnieje możliwość montażu większej ilości aparatów zabezpieczających w rozdzielnicy, a istniejące instalacje mogą być w prosty sposób wyposażone w nowe funkcje ochronne. Urządzenia te zwiększają bezpieczeństwo obsługi, ochronę przewodów, dostępność sieci, a także ułatwiają projektowanie.

Wyłączniki różnicowoprądowe
TE FI/LS-Schalter

Korzyści

Większa dostępność obwodu dzięki kombinacjom RCD ze względu na fakt, że tylko właściwy obwód jest przerywany w przypadku usterki.
Zapobiega to niepożądanemu odłączaniu innych obwodów.

Oszczędzaj miejsce dzięki przełącznikowi Siemens

  • Instalacja elektryczna jest zgodna z normami
  • Pierwszy na świecie elektromechaniczny niezależny od napięcia RCBO w 1 module montażowym
  • Połączona ochrona osób, linii i przeciwpożarowa
  • Połączenie z blokiem wyłączników przeciwpożarowych 5SM6: zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa tylko w 2 modułach
  • Zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce (oszczędność miejsca 50%)
  • Optymalne zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i nowym
  • Możliwa modernizacja istniejących systemów
  • Większa dostępność systemu w instalacji elektrycznej
  • Zwiększona ochrona ludzi i systemów
Informacje techniczne

Szczegóły techniczne

W krajach pozaeuropejskich elektroniczne przełączniki RCBO są dostępne tylko w 1 module. Jednak nowo opracowane zabezpieczenia firmy Siemens różnią się jednym bardzo ważnym szczegółem technicznym: działają wyłącznie elektronicznie, podczas gdy normy europejskie wymagają funkcjonalności elektromechanicznej.
Tak złożone urządzenie zabezpieczające wymagało kiedyś więcej miejsca, zwykle 2 moduły.

Technische Highlights