HELLO10

 

Dołącz do grona nowych klientów RS
i skorzystaj z rabatu.


Na powitanie oferujemy Ci 10% zniżki
na Twoje pierwsze zamówienie.


Oszczędzaj z RS! Odbierz 10% rabatu na swoje pierwsze zamówienie

Kto może otrzymać rabat 10%?

Rabat jest dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie dokonały jeszcze zakupu produktów w RS.

Co należy zrobić, aby uzyskać rabat 10%?

  • Zarejestruj się na naszej stronie, możesz zrobić to tutaj ---> REJESTRACJA
  • Podczas rejestracji wybierz preferowaną formę kontaktu z Tobą (zaznacz ją w w punkcie „Proszę o przesyłanie mi informacji na temat nowych produktów, usług i ofert specjalnych”)
  • Dodaj do koszyka produkty, które chcesz kupić i wprowadź kod promocyjny HELLO10 przed finalizacją zakupu

Jeżeli posiadasz już konto w RS, sprawdź najpierw, czy zaznaczyłeś preferowaną formę kontaktu z Tobą, a następnie dokonaj swojego pierwszego zakupu. Oszczędzaj z RS!

1. Akcja promocyjna trwa od 01.09.2018 do odwołania. Informacja o odwołaniu akcji lub zmianie jej warunków zostanie umieszczona na stronie internetowej RS, i będzie odnosić skutek natychmiastowy chyba, że inaczej określono.

2. Oferta rabatu 10% na pierwsze zamówienie skierowana jest wyłącznie do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które są nowymi klientami RS, to znaczy nie dokonały wcześniej zakupu produktów w RS.

3. Warunkiem otrzymania rabatu jest zarejestrowanie się na stronie RS, wyrażenie zgody na preferowaną formę kontaktu w punkcie „Proszę o przesyłanie mi informacji na temat nowych produktów, usług i ofert specjalnych”, dokonanie zakupu oraz podanie odpowiedniego kodu promocyjnego podczas procesu składania zamówienia. Kod nie może zostać użyty z mocą wsteczną.

4. Oferta jest skierowana wyłącznie do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, a nie do ich pracowników.

5. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału firmy i ich pracownicy, których uczestnictwo może spowodować naruszenie przez nich samych i/lub przez RS jakichkolwiek umów (w tym umowy o pracę), których są stronami; polityki lub zasad firmy oraz obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

6. Nowa kwota po odjęciu rabatu nie pojawi się w koszyku, lecz na fakturze, która nie jest wysyłana razem z zamówieniem, lecz oddzielnie.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i / lub zniżkami na produkty z zakresu techniki pomiarowej, 3D oraz produkty Raspberry Pi, Tektronix, Keysight i Red Pitaya. Promocja nie ma zastosowania w przypadkach opisanych na stronie Zastrzeżenia.

8. Akcja nie ma zastosowania w przypadku produktów wycofanych z oferty, zamówień terminowych oraz zamówień z planem dostaw.

9. W razie zwrotu zamówienia lub jego części i tym samym nieosiągnięcia kwoty uprawniającej do otrzymania rabatu, RS wystawi fakturę korygującą, na której rabat nie będzie uwzględniony.

10. Wykluczona jest zamiana rabatu na gotówkę a jedyną formą realizacji uprawnień uczestników akcji w związku z jej obowiązywaniem jest uzyskanie rabatu.

11. Zakupione produkty nie mogą zostać zwrócone, chyba że RS Components ponosi odpowiedzialność za wady, na warunkach określonych w Warunkach Sprzedaży.

12. Obowiązywanie niniejszej akcji nie znosi zasad określonych w Warunkach Sprzedaży RS. W szczególności odnosi się to do uprawnienia RS realizacji części zamówień, odmowy realizacji zamówień w przypadku niedostępności lub ograniczonej dostępności towaru. Uczestnikom akcji nie przysługują roszczenia związane z nieuzyskaniem spodziewanego rabatu w następstwie działania RS zgodnego z Warunkami Sprzedaży W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień zawartych w niniejszym regulaminie RS zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub zmiany zamówienia Klienta. Wszystkie spory dotyczące niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby RS Components.