Składanie zamówień

Łatwe i wygodne składanie zamówień

Produkty niebezpieczne

Chemikalia i baterie litowe już dostępne w naszej ofercie

Większe zamówienia

Korzystne rabaty na zamówienia od 2000 zł

Rodzaje opakowań

Różne opcje opakowań dopasowane do potrzeb

Usługa wyceniania BOM

Pomoc w wycenie listy części BOM

Zamówienia terminowe

Zamówienia dostarczane w konkretnym wyznaczonym terminie

Zapytania ofertowe online

Gwarancja stałych cen przez 30 dni i negocjacje przy zamówieniach od 2000 zł

Purchasing Manager

Wygodne zarządzanie zamówieniami w firmie

E-Procurement

Zautomatyzowany proces zakupów oraz lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw

Produkty z oferty rozszerzonej

100 000 dodatkowych produktów spoza oferty

Dostawa

Informacje o czasie i kosztach dostawy

Śledzenie przesyłek

Łatwe monitorowanie postępu zamówienia

Reklamacje i zwroty

Zwrot błędnie zamówionych i wadliwych produktów

Moje konto

Zarządzanie zamówieniami, danymi kontaktowymi i wiele więcej

Faktury i płatności

Dostęp do faktury online oraz płatności

Pomoc techniczna

Wszystkie informacje techniczne i wskazówki w jednym miejscu

DesignSpark

Społeczność internetowa inżynierów oraz bezpłatne narzędzia do projektowania

Certyfikaty

Certyfikaty jakości i wytyczne RoHS/WEEE

Recykling

Polityka RS w obszarze recyklingu

Certyfikaty jakości i wytyczne RoHS/WEEE

Nasze certyfikaty

Dostosowując nasze procesy biznesowe do wymogów określonych w poniższych standardach, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom dostęp do niezrównanego poziomu usług i jakości produktów.

Nasz system jakości obejmuje wszystkie działania wpływające na usługi, które oferujemy naszym klientom i jest w pełni zintegrowany
z naszymi ogólnymi systemami zarządzania biznesowego. Zapewnia to wsparcie następujących zasad:

• Komunikujemy się i słuchamy naszych klientów.

• Jesteśmy aktywni w przewidywaniu potrzeb i oczekiwań klientów.

• Chronimy naszych klientów i nas samych, zachowując zgodność z przepisami.

• Zapewniamy dostęp do informacji marketingowych, technicznych i wsparcia, które są łatwo dostępne i łatwe do zrozumienia.

• Nieustannie staramy się usprawniać nasze procesy operacyjne, produkty i usługi z korzyścią dla naszych klientów.


Certyfikat normy ISO 9001: 2015

ISO 9001: 2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Zapewnia solidne podstawy dla wydajnej, szybkiej pracy i dobrze funkcjonujących procesów. Umożliwia to firmie rozwijanie konkurencyjnych produktów i usług w oparciu o bieżące potrzeby klientów.


ISOCertyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2015 poświadcza, że firma posiada skuteczny system zarządzania środowiskowego w celu promowania ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Certyfikat ISO 14001:2015 w języku angielskim

Certyfikat ISO 14001:2015 w języku niemieckim


ISO 14001
Certyfikat standardu ANSI / ESD S20.20: 2014


ESD S20.20: 2014– obejmuje wymagania dotyczące projektowania, ustanawiania i utrzymywania skutecznego programu kontroli wyładowań elektrostatycznych ustanowione przez Electrostatic Discharge Association.

ESD


Wytyczne RoHS/WEEE


Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) została przyjęta przez Parlament Europejski oraz Komisję Europejską w 2003 roku wraz ze ściśle z nią powiązaną dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE.

Dyrektywa RoHS ogranicza stosowanie sześciu substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 2006 r. nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) lub polibromowanych eterów difenylowych (PBDE).

Dyrektywa RoHS obejmuje takie grupy produktów, jak:

  • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  • sprzęt IT i telekomunikacyjny
  • przyrządy elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych przyrządów przemysłowych)
  • sprzęt oświetleniowy
  • urządzenia konsumenckie
  • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
  • automaty

Więcej informacji: Dyrektywa RoHS

Dyrektywa RoHS wywodzi się z powiązanej z nią dyrektywy WEEE regulującej zasady zbiórki, utylizacji i odzyskiwania odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych.

Dyrektywa WEEE obejmuje wszystkie powyższe grupy produktów, jak również:

  • urządzenia medyczne (z wyjątkiem wszczepionych i zakażonych produktów),
  • urządzenia monitorujące i kontrolujące.

Więcej informacji: Dyrektywa WEEE

Aktualizacja: 26 lipca 2021 r.