Oprogramowanie do oscyloskopów

Dane techniczne
Atesty i certyfikaty
Nie dotyczy
Kraj pochodzenia: US
Szczegółowe dane produktu

Oprogramowanie uniwersalnego sterowania licznikiem i automatyzacji BV0011B.

Aplikacja uniwersalnego licznika App (Universal Counter App) umożliwia sterowanie licznikami uniwersalnymi w celu wizualizacji pomiarów, rejestrowania danych pomiarów i wprowadzania adnotacji na przechwyconych danych. Rejestrowanie danych z następującymi pomiarami: Częstotliwość, Stosunek częstotliwości, Okres, Odstęp czasu, Czas narastania, Czas opadania, Szerokość tętna, Cykl pracy, Faza, Okres jednego okresu.
Test porównawczy przepływu został włączony. Automatyczne sterowanie licznikami i pomiary za pomocą aplikacji Test Flow App. Test Flow (Przepływ testowy) umożliwia proste ustalanie kolejności ustawień i pomiarów przyrządów. Połączenie wielu instrumentów w celu stworzenia własnego, zautomatyzowanego testu.

Sterowanie i automatyzacja obsługi wielu uniwersalnych liczników w tym samym czasie

• Uzyskaj dostęp do najczęściej używanych elementów sterowania licznikami przy użyciu intuicyjnego interfejsu. • Ustaw i wyświetla pojedyncze pomiary, wykresy, tabele lub histogramy z jednego instrumentu lub wielu liczników jednocześnie, aby skorelować trendy, które w innym przypadku można pominąć.
• Automatować uniwersalne elementy sterujące i pomiary za pomocą zintegrowanej aplikacji Test Flow.

Zarejestruj pomiary i wyniki eksportu za pomocą kilku kliknięć

Szybko Rejestruj i eksportuj dane do popularnych narzędzi, takich jak Microsoft Excel, Microsoft Word i Matlab, w celu uzyskania dokumentacji lub dalszej analizy.

Akcesoria Keysight

Produkt wycofany