Zaloguj się / Zarejestruj się aby uzyskać dostęp do korzyści
Ostatnio wyszukiwane

  Bezpieczniki

  Bezpieczniki są urządzeniami zabezpieczającymi używanymi w elektrycznych wtyczkach i obwodach, wykonanymi z elementów drutowych zamkniętych w niepalnej obudowie. Ich zadaniem jest zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym natężeniem prądu elektrycznego przez przegrzanie i stopienie przewodu znajdującego się w obudowie, jak tylko pojawi się usterka. W wyniku tego przerywany jest przepływu prądu.

  Do czego służą bezpieczniki?

  Przykład zastosowania bezpieczników z życia codziennego to suszarka do włosów: kiedy moc odbierana przez urządzenie przekracza dopuszczalną wartość, bezpiecznik w układzie powoduje przerwanie obwodu, zatrzymując przepływ prądu i eliminując tym samym ryzyko wystąpienia zwarć i porażenia prądem. Bezpieczniki są również niezbędnym elementem instalacji elektrycznej każdego gospodarstwa domowego – mowa o rozdzielnicach z bezpiecznikami (zwanych również skrzynkami rozdzielczymi lub tablicami bezpiecznikowymi), które powodują wyłączenie układu elektrycznego w przypadku wykrycia zbyt wysokiego natężenia prądu, mogącego spowodować szkody.

  Czym różni się bezpiecznik od wyłącznika obwodu?

  Zarówno bezpieczniki, jak i wyłączniki obwodu odpowiadają za bezpieczeństwo w obwodzie elektrycznym, gdy istnieje ryzyko wystąpienia zbyt wysokiego natężenia prądu. Oba te elementy przerywają przepływ prądu elektrycznego w przypadku wykrycia usterki, ale w odróżnieniu od bezpieczników, które wymagają każdorazowej wymiany wyłączniki obwodu po zresetowaniu mogą służyć dalej.

  Różne rodzaje bezpieczników

  Najpowszechniejszym rodzajem bezpiecznika jest wkładka bezpiecznikowa. Na rynku jest jednak dostępnych kilka innych rodzajów bezpieczników, w zależności od ich zastosowania. Należą do nich:

  • Bezpieczniki samochodowe
  • Bolted tag fuses
  • Centred tag fuses
  • Hole mounted fuses

  Cartridge type fuses

  Cartridge fuses can come in form of glass fuses, jak również ceramiczne lub porcelanowe po zewnętrznej stronie, co ułatwia przewodzenie prądu, w środku zaś posiadają drut magnetyczny z metalu o niskiej rezysywności, takiego jak miedź, srebro, aluminium lub cynk. Są one stosunkowo łatwe do wymiany i mają różne standardowe parametry. Aby dobrać bezpiecznik o odpowiednich parametrach, ogólna zasada mówi, aby wybrać parametry nieco wyższe od tych, jakich wymaga dane urządzenie do działania. Pozwoli to bezpiecznikowi, w przypadku pojawienia się zbyt wysokiego napięcia, zapobiec szkodom bez konieczności wyłączania zasilania elektrycznego w sytuacjach, gdy wzrost napięcia jest nieszkodliwy i nieznaczny.

  Bezpieczniki są również dostępne w zestawach do różnych zastosowań, innych niż urządzenia przemysłowe, na przykład fuse kits dostępne w ofercie RS Pro.