Zaloguj się / Zarejestruj się aby uzyskać dostęp do korzyści
Ostatnio wyszukiwane

  Wyświetlacze i optoelektronika

  Optoelektronika to urządzenia łączące w sobie zarówno technologie elektroniczne, jak i świetlne. Optoelektronika to mniejsze elementy, które znajdują się w PCB (płytkach drukowanych) i emitują i / lub wykrywają światło o określonych długościach fal. Optoelektronika jest wykorzystywana przez inżynierów i hobbystów zarówno w fazie projektowania, jak i produkcji.

  Typy optoelektroniki:

  • diody LED (diody elektroluminescencyjne) – do oświetlenia i wskaźników
  • moduły laserowe – do wyrównywania i wykrywania obiektów
  • optyka światłowodowa – do telekomunikacji i przesyłania danych
  • fotodetektory –do systemów bezpieczeństwa
  • Czujniki oświetlenia zewnętrznego – do regulacji ekranu jasność

  Optoelektronika wykorzystuje zarówno widzialne, jak i niewidzialne formy światła, takie jak IR (podczerwień) i UV (ultrafiolet). Urządzenia optoelektroniczne są stosowane w wielu zastosowaniach, takich jak oświetlenie ogólne (żarówki i lampy), urządzenia gospodarstwa domowego, motoryzacja, wskaźniki, telekomunikacja, i osiowanie. Istnieje również wiele akcesoriów, które uzupełniają urządzenia elektroniczne, takie jak panele przednie, przewody świetlne, reflektory, kontrolery i sterowniki.

  Wyświetlacze zapewniają wizualizację z komputera lub innego urządzenia, w celu dostarczenia danych, grafik i innych informacji. Są one często wbudowane w sprzęt do wyświetlania informacji i coraz częściej zawierają technologię dotykową, która ma być używana jako interfejs człowiek-maszyna. Urządzenia optoelektroniczne, takie jak diody LED, znajdują się wewnątrz konstrukcji wyświetlaczy.

  Wyświetlacze pokazują obrazy i/lub tekst podstawowy w wersji monochromatycznej lub kolorowej.

  Typy technologii wyświetlania:

  • LED (dioda elektroluminescencyjna)
  • LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
  • OLED (organiczna dioda elektroluminescencyjna)
  • VFD (próżniowe wyświetlacze fluorescencyjne)

  Wyświetlacze są powszechnie używane do zapewniania pomocy wizualnej w urządzeniach takich jak tablety, automaty sprzedające lub większe urządzenia przemysłowe. Inne zastosowania obejmują: maszyny fabryczne, aparaturę medyczną, tablice wyników, wyświetlacze detaliczne, wystawy, i oznakowanie drogowe. Istnieje szereg akcesoriów do stosowania z wyświetlaczami, takich jak kontrolery, sterowniki, kable i panele przednie.