Zaloguj się / Zarejestruj się aby uzyskać dostęp do korzyści
Ostatnio wyszukiwane

  Bezpieczeństwo pracy

  Bezpieczeństwo i higiena pracy to sprawa najwyższej wagi zarówno dla pracodawców, jak i podwładnych. Zgodnie z prawem pracodawcy muszą zapewnić w miejscu pracy odpowiednie wyposażenie BHP i oznakowanie. Trzeba stale pamiętać o każdym z zagrożeń i dążyć do minimalizacji związanego z nim ryzyka odpowiednio do środowiska pracy i specyfiki wykonywanego zadania. Dlatego nie wolno zaniedbywać kontroli miejsca pracy i dostępnych artykułów BHP w celu zweryfikowania ich przydatności i zgodności z obowiązującymi przepisami.

  Z uwagi na ogromne znaczenie kwestii BHP przygotowaliśmy szeroki asortyment wysokiej jakości powiązanych produktów, na których można polegać w każdej sytuacji.

  Jakie produkty BHP oferujemy

  Asortyment obejmuje standardowe i specjalistyczne produkty BHP z zakresu zapobiegania poślizgnięciom i rozsypaniu/rozlaniu określonych substancji czy materiałów, udzielania pomocy medycznej, a nawet ochrony przed zagrożeniami chemicznymi. Dzięki tym produktom można zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy i w domu, a także zminimalizować ryzyko. Mamy w magazynach zgodne z obowiązującymi przepisami artykuły uznanych marek, takich jak 3M, ABUS i Ansell, jak również naszej własnej marki RS PRO, pod którą oferujemy produkty najwyższej jakości.

  Pierwsza pomoc

  Odpowiednie wyposażenie potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy może ocalić czyjeś życie w razie nieszczęśliwego wypadku. Oferujemy wiele różnych apteczek, zarówno podręcznych, jak i mocowanych na ścianie, a ponadto wszystkie artykuły potrzebne do uzupełnienia zapasów, w tym plastry, bandaże, płukanki do oczu i inne podstawowe produkty tego rodzaju.

  Mamy w asortymencie także wyposażenie specjalistyczne, m.in. defibrylatory automatyczne, nosze do transportu poszkodowanych i pojemniki na ostre odpady medyczne, do których można bezpiecznie wrzucać zużyte igły i niepotrzebne leki.

  Oznakowanie bezpieczeństwa

  Dobrze widoczne i czytelne znaki BHP to podstawa w każdym miejscu pracy ― co więcej, zazwyczaj są wymagane przepisami. W prosty sposób przekazują informacje lub instrukcje, do których należy się stosować. Zazwyczaj takie znaki dzieli się na następujące kategorie:

  • Znaki ostrzegawcze ― ostrzegają o potencjalnym niebezpieczeństwie, np. ryzyku porażenia prądem.
  • Znaki ewakuacyjne ― bardzo ważne w przypadku pożaru. Wskazują wyjścia i drogi ewakuacji.
  • Znaki drogowe ― powszechnie używane na placach budów do kierowania ruchem.
  • Znaki ostrzegające o monitoringu ― nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale także są wymagane w celu zachowania zgodności z rozporządzeniem RODO.

  Czujki dymu i bezpieczeństwo pożarowe

  Pożar to poważne zagrożenie tak dla ludzi, jak i budynków. Stosowanie najlepszych produktów z zakresu ochrony przeciwpożarowej może zapobiec katastrofalnym zniszczeniom.

  Czujki dymu i sygnalizatory przeciwpożarowe z naszej oferty błyskawicznie ostrzegają o niebezpieczeństwie, co pozwala szybko zareagować. Asortyment obejmuje optyczne czujki dymu, jonizacyjne czujki dymu i czujki czadu.

  Gaśnice należą do najważniejszych elementów wyposażenia BHP. Ważne jest ich rozmieszczenie w taki sposób, aby były łatwo dostępne w nagłym wypadku. Należy także zapoznać się z rodzajami gaśnic i ich zastosowaniem ― i na tej podstawie wybrać odpowiednie produkty.