MPN
Elektronika, zasilacze i złącza
Elektryka, automatyka i kable
Artykuły mechaniczne i narzędzia
Urządzenia informatyczne, pomiarowe i bezpieczeństwa

Technika pomiarowa

RS Components oferuje szeroki zakres przyrządów pomiarowych i testowych stosowanych w pracach elektrycznych i elektronicznych.Testowanie elektryczne jest kluczową procedurą dla każdego produktu, który wykorzystuje energię elektryczną. Sprzęt testowy może zidentyfikować:

 • czy jakiekolwiek obwody lub urządzenia elektryczne są przeciążone
 • wszelkie usterki elektryczne

Precyzyjny pomiar jest niezbędny, ponieważ jeśli występują błędy pomiarowe, może to okazać się kosztowne. Mając zaufanie do każdego pomiaru, producenci oszczędzają czas i pieniądze poprawiają jakość swoich produktów.

Typy jednostek pomiarowych

Jednostki pomiarowe mogą obejmować następujące jednostki:

 • energia – dżule ( J)
 • moc – wat (W)
 • siła elektromotoryczna – wolt (V)
 • natężenie pola elektrycznego – wolt na metr
 • opór elektryczny – om ( Ω)
 • przewodność elektryczna – siemens (S)
 • pojemność – farad (F)
 • strumień magnetyczny – weber (Wb)
 • strumień magnetyczny gęstość – tesla (T)
 • indukcyjność – henry (H)
 • natężenie pola magnetycznego – amper na metr
 • siła magnetomotoryczna – amper (A)

Sprzęt testowy i pomiarowy jest używany w różnych dziedzinach do pomiaru i analizy różnych komponentów:

 • w elektronice
 • w elektryce
 • w laboratoriach badawczych
 • w analizie materiałowej
 • w produkcji i do analizy cząstek

Zakres urządzeń testowych i pomiarowych

 • omomierze – mierzą rezystancję elementu
 • amperomierze – mierzą natężenie prądu
 • mierniki pojemności – mierzą pojemność elementu
 • mierniki EMF – do pomiaru pól elektronicznych i magnetycznych
 • generatory sygnałów – generują sygnały do celów testowych
 • oscyloskopy i liczniki częstotliwości – używane do generowania sygnałów, a następnie pomiaru odpowiedzi badanego obiektu.
 • Amperomierz – mierzy natężenie prądu
 • miernik LCR – mierzy indukcyjność, pojemność i oporność podzespołu
 • multimetr - przyrząd ogólnego przeznaczenia mierzy napięcie, natężenie prądu i opór
 • Wykrywacze wysokiego napięcia

Co należy wziąć pod uwagę

Typy urządzeń testowych i pomiarowych, które będą potrzebne, zależą od rodzaju materiałów i ich właściwości, które mają być zmierzone. Rozmiar, trwałość, przenośność i koszty są również kluczowymi czynnikami.

Czym jest kalibracja?

Kalibracja jest porównaniem przyrządu testowego z dokładniejszymi standardowymi wartościami, które może zapewnić dokładność przyrządów. RS oferuje doskonałe usługi kalibracji:

 • Nowy skalibrowany, gotowy do użycia sprzęt
 • usługa ponownej kalibracji
 • laboratorium akredytowane przez UKAS
 • Szybkie przygotowanie i dostawa