Ostatnio wyszukiwane

  Termistory

  Termistor jest używany w obwodach do pomiaru temperatury i sterowania ograniczaniem prądu. Zmiana rezystancji termistora zależy od temperatury otoczenia. Istnieją dwa typy półprzewodników, zależnie od wpółczynnika temperaturowego. Termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC): rezystancja zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Stosuje się je w czujnikach do pomiarów niskiej temperatury i do ograniczania prądu rozruchowego. Termistor o dodatnim współczynniku temperaturowym (PTC): rezystancja wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Zapewniają zabezpieczenie nadprądowe.
  Filtry
  Sortuj według
  1 z 1
  Liczba wyników na stronę