Zaloguj się / Zarejestruj się aby uzyskać dostęp do korzyści
Ostatnio wyszukiwane

  Przyciski zatrzymania awaryjnego

  Przycisk zatrzymania awaryjnego lub E-Stop jest przełącznikiem sterowania awaryjnego, który gwarantuje zarówno bezpieczeństwo maszyny, jak i osób ją obsługujących. Przycisk awaryjny służy do szybkiego zatrzymania maszyny, gdy istnieje ryzyko odniesienia obrażeń lub gdy procedura wymaga zatrzymania.

  Wszystkie maszyny wymagają przycisku zatrzymania awaryjnego, chyba że jego obecność nie zmniejszyłaby ryzyka lub maszyna jest obsługiwana ręcznie. Przyciski te są standardowo oznaczone kolorem czerwonym, często z żółtym tłem.

  Rodzaje przycisków zatrzymania awaryjnego

  Trzy najpopularniejsze rodzaje przycisków zatrzymania awaryjnego to:

  • Mechanizm push-pull: Przycisk jest wciskany w celu zatrzymania i wyciągany z powrotem w celu zwolnienia
  • Zwolnienie przez przekręcenie: Przycisk jest wciskany w celu zatrzymania, natomiast zwolnienie następuje poprzez przekręcenie przycisku
  • Zwalnianie kluczem: Przycisk jest wciskany w celu zatrzymania i zwalniany jedynie za pomocą klucza

  Przycisk uruchamiany stopą lub ręką mają dużą powierzchnię i są zabezpieczone przed manipulacją. Można je uruchomić za pomocą stopy lub ręki, a ich prosta konstrukcja zapewnia szybką reakcję. Ten rodzaj wyłączników awaryjnych jest idealny do pracy w trudnych warunkach.

  Przełączniki położenia stanowią łącze do elementu uruchamiającego zatrzymanie awaryjne. Ten rodzaj przycisku zatrzymania awaryjnego jest niezawodny oraz szybki i łatwy w montażu. Może również być wykorzystany w wielu różnych zastosowaniach.

  Gdzie są one używane?

  Przyciski zatrzymania awaryjnego można znaleźć w dowolnej branży, w tym w przemyśle, obiektach handlowych i publicznych. Muszą być wyraźnie widoczne dla każdego, kto jest zobowiązany do ich używania. W zależności od tego, która część maszyny musi zostać zatrzymana, na jednej maszynie może znajdować się również kilka przycisków zatrzymania awaryjnego.

  1 z 1
  Liczba wyników na stronę