Zaloguj się / Zarejestruj się aby uzyskać dostęp do korzyści
Ostatnio wyszukiwane

  Złącza zasilające

  Złącza zasilania to połączenie między urządzeniem a źródłem zasilania. Istnieją dwa główne typy złączy zasilania – mieszkalne i przemysłowe.

  Złącza zasilania są zasilane prądem przemiennym lub prądem stałym. Złącza prądu przemiennego umożliwiają bezpośrednie podłączenie urządzenia do źródła zasilania. Złącza prądu stałego są zwykle dostępne w standardowych rozmiarach i nie można ich stosować zamiennie ze względów bezpieczeństwa. Zapobiega to przypadkowemu podłączeniu urządzenia do niewłaściwego gniazda.

  Typy złączy zasilających i ich zastosowanie w

  • < strong>złączach samochodowych – zaprojektowane do obsługi wielu urządzeń o niskim poborze prądu. Zazwyczaj odporne na temperaturę i warunki atmosferyczne.
  • Kompaktowe złącza zasilające –małe i wyposażone w elementy zabezpieczające przed kontaktem ludzi z metalowym łącznikiem. Są one również dostępne w różnych stylach i typach, aby dostosować je do różnych konstrukcji zacisków.
  • Wtyczki zasilania DC – są dostępne w różnych wersjach, ale zazwyczaj są to cylindryczne metalowe elementy, które można podłączyć do określonego typu wtyku, zwykle używanego z wtyczką transformatora. Są one również określane jako koncentryczne złącza zasilania, złącza beczkowe, koncentryczne złącza beczkowe lub złącza końcówek.
  • Złącza zasilające DC – gniazda na wtyczki zasilające DC. Zwykle są łatwe do zidentyfikowania, ponieważ mają pojedynczy występ w środku cylindrycznego gniazda. Istnieje tyle różnych typów złączy, ile wtyczek.
  • Złącza zasilania obszaru niebezpiecznego – używane, gdy urządzenia elektryczne stykają się z materiałami niebezpiecznymi. Zazwyczaj złącza te zapewniają dodatkowe zabezpieczenia zapobiegające przedostawaniu się wody lub innych materiałów.
  • Złącza zasilające o dużej obciążalności – zwykle przeznaczone do przenoszenia większego napięcia niż prąd w gospodarstwie domowym. Złącza te często są tak zaprojektowane, aby nie mogły zostać wymontowane ani wyrwane z gniazda za pomocą złączek gwintowanych.
  • Blokady przemysłowe– urządzenia zabezpieczające, których zadaniem jest zapobieganie przypadkowemu włączeniu maszyny, obwodu elektrycznego lub innego elementu wyposażenia przemysłowego.
  • Przemysłowe złącza zasilające –przeznaczone do obsługi obwodów o dużej mocy, zaprojektowane w celu zapobiegania przypadkowemu rozłączeniu.
  • Przemysłowe adaptery złączy zasilających – umożliwiają modyfikację gniazd dużej mocy w zastosowaniach przemysłowych w celu dystrybucji zasilania do kilku różnych maszyn lub do innych celów.
  • Modułowe styki akumulatora – umożliwiają podłączenie jednego lub kilku baterii do urządzenia zasilanego elektrycznie bez indywidualnego podłączania wszystkich z nich.