Ostatnio wyszukiwane
  esg-banner

  Odpowiedzialne prowadzenie biznesu

  Rozwijamy się i musimy robić to w sposób odpowiedzialny. Dzięki naszemu zdecydowanemu podejściu do ładu korporacyjnego, etyki i zgodności z przepisami gwarantujemy, że właściwe postępowanie leży u podstaw wszystkiego, co robimy, zarówno w ramach naszej bezpośredniej działalności, jak i globalnego łańcucha wartości, dlatego pozostajemy godnym zaufania i przejrzystym partnerem dla naszych interesariuszy.

  Nasze cele na 2030

  Poza naszą bezpośrednią działalnością jesteśmy zaangażowani w podnoszenie standardów środowiskowych i etycznych w całym naszym łańcuchu dostaw poprzez odpowiedzialne podejście do zamówień i plan działania ESG dla dostawców. Włączyliśmy cele związane z ESG do programu nagród dla pracowników na wszystkich poziomach i we wszystkich regionach geograficznych, a także oceniamy dostawców pod kątem wysokich standardów etycznych i środowiskowych.

  Nasze działania na 2030

  Nasze sieci łańcucha dostaw są miejscem, w którym mamy największe możliwości zmian – od oferowania zrównoważonych rozwiązań pod względem produktów i usług, po optymalizację sieci logistycznych i pracę nad zapewnieniem odpowiedzialnego łańcucha dostaw i praktyk zamówieniowych.

  Promowanie łańcucha dostaw o obiegu zamkniętym

  Aby zwiększyć ponowne wykorzystanie opakowań w łańcuchu dostaw, zastępujemy drewniane i kartonowe palety opakowaniowe ekologicznymi torbami wielokrotnego użytku w przypadku transportu produktów między naszymi europejskimi zakładami. Ekologiczne torby mają dłuższą żywotność niż palety drewniane, które wymagają częstszych napraw.

  Dywersyfikacja łańcucha dostaw

  Wierzymy, że promowanie różnorodności i inkluzywności w naszej firmie i w całym łańcuchu wartości prowadzi do większej innowacyjności i podejmowania lepszych decyzji. Mamy dzięki temu gwarancję, że możemy rekrutować i zatrzymywać największe talenty w branży. Wyznaczyliśmy konkretne cele w zakresie różnorodności, aby nasz zespół odzwierciedlał społeczności, którym świadczymy usługi, dążąc do tego, aby do 2030 roku 40% naszych liderów stanowiły kobiety, a 25% było zróżnicowanych etnicznie.