Ostatnio wyszukiwane
  wspieranie zrównoważonego rozwoju

  WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

  Jako kluczowy partner w globalnym sektorze przemysłowym odgrywamy ważną rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Opracowując czystszy i bardziej ekologiczny model dystrybucji oraz dostarczając zrównoważone produkty i rozwiązania w zakresie usług naszym klientom, możemy wywrzeć realny i trwały wpływ.

  Nasze cele do 2030

  Nasze podejście do wspierania zrównoważonego rozwoju zaczyna się w domu, gdzie skupiamy się na własnych działaniach. Wiąże się to z inicjatywami, takimi jak osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto z celem opartym na nauce, aby zmniejszyć całkowite emisje z własnych działań, uczynić nasze opakowania bardziej zrównoważonymi oraz zmniejszyć, ponownie wykorzystać i poddać recyklingowi nasze odpady, aż osiągniemy cel, jakim jest zerowa ilość takich, które trafiają na wysypiska.

  Nasze działania na 2030

  Poniżej możesz dowiedzieć się nieco więcej o kilku inicjatywach, nad którymi pracujemy, które pomogą nam osiągnąć nasze cele na 2030 rok…

  Bezpośrednia działalność

  Aby osiągnąć zerowy poziom netto w naszych czynnościach związanych z bezpośrednią działalnością do 2030 roku, skupiamy się na zarządzaniu energią i efektywności energetycznej, przechodzimy na energię odnawialną, inwestujemy w równoważone technologie w celu dekarbonizacji i automatyzacji naszych ośrodków dystrybucyjnych oraz przesiadamy się na samochody elektryczne i hybrydowe.

  Łańcuch wartości

  Opracowujemy innowacyjne i zrównoważone produkty do naszej oferty, aby pomóc klientom i zaczynamy wykorzystywać szerszy rozwój społeczny i technologiczny w zakresie zwiększonej dostępności energii niskoemisyjnej, technologii ogrzewania i chłodzenia, globalnych rozwiązań logistycznych, możliwości wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

  PRODUKTY BETTER WORLD

  Jeszcze w tym roku wprowadzimy na rynek gamę produktów dla lepszego świata (ang. Better World Products). W ofercie znalazły się produkty, których jakość poprawiła się w co najmniej jednym obszarze zrównoważonego rozwoju i które mają wyraźne i wiarygodne certyfikaty zrównoważonego rozwoju lub oznakowanie ecolabel.