Ostatnio wyszukiwane
  Obniżenie kosztów konserwacji, napraw i działań operacyjmych (MRO) generowanych przez giganta z branży cukierniczej

  Obniżenie kosztów konserwacji, napraw i działań operacyjmych (MRO) generowanych przez giganta z branży cukierniczej

  Wprowadzenie

  Zespoły ds. zaopatrzenia i inżynierowie stoją przed kilkoma wyzwaniami związanymi z konserwacją, naprawami i eksploatacją środków trwałych i obiektów należących do ich organizacji. Łańcuch dostaw materiałów pośrednich jest złożony ze względu na liczbę zaangażowanych interesariuszy, rozdrobnioną bazę dostaw i liczbę produktów podzielonych na kategorie. Ponadto istnieje ciągła presja ze strony kierownictwa wyższego szczebla na temat redukcji kosztów

  Jako jeden z największych dostawców przemysłowych RS jest w wyjątkowej sytuacji, aby zrozumieć złożone potrzeby swoich klientów i pomóc tym firmom usprawnić ich procesy i zwiększyć rentowność.

  Organizacje muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że pośrednie koszty procesu zaopatrzenia mogą być nawet dwukrotnie wyższe niż kwota wydana na same produkty. Zatem, jeśli Twoja organizacja wydaje 100 000 GBP na zakup produktów w ciągu roku, wydasz kolejne 200 000 GBP na przetwarzanie lub koszty „miękkie”.

  W związku z tym, zamiast skupiać się wyłącznie na cenie zakupu, warto obniżyć koszty procesu. Usprawnienie procesów może przynieść także inne istotne korzyści.

  Przykładem tego, w jaki sposób firma RS była w stanie pomóc klientowi w przejęciu lepszej kontroli nad kosztami procesów, jest nasza współpraca ze znanym producentem wyrobów cukierniczych, liderem rynku w swojej kategorii o obrotach przekraczających 100 milionów funtów. RS współpracuje z tą firmą od wielu lat i dostarcza szeroką gamę produktów. Obejmuje to produkty elektryczne i automatykę, sprzęt ochrony osobistej, narzędzia i sprzęt testowy, które są używane przez inżynierów utrzymania ruchu, aby pomóc w utrzymaniu ciągłości operacji.

  Jako duża organizacja producent wyrobów cukierniczych miał długoterminowy plan usprawnienia procesu zakupów, który obejmował przegląd wszystkich wydatków pośrednich. Dział zaopatrzenia stanął przed wyzwaniem polegającym na ograniczeniu administracji i biurokracji związanej z procesem zakupów, tak aby był on szybszy i wymagał mniej zaangażowania ze strony wielu interesariuszy z całej firmy.

  Zazwyczaj klient poświęcał dużo czasu na wyszukiwanie dostawców, którzy oferowali potrzebne im produkty, a następnie porównywanie ofert, składanie zamówień w zespole finansowym i organizowanie dostaw w czasie, który nie miał wpływu na codzienną działalność firmy.

  Miał również poczucie, że w procesie zakupów dochodziło do dublowania działań i ręcznego wprowadzania informacji. Krótko mówiąc, proces ten opóźniał zakupy produktów o niskiej wartości, zabierając jednocześnie cenny czas pracownikom na wykonywanie ich podstawowych obowiązków.

  Pierwszym etapem było zmapowanie procesu firmy od zamówienia do płatności przez zespół specjalistów firmy RS i kluczowych interesariuszy klienta. Używając kalkulatora kosztów (stworzonego z Chartered Institute of Procurement & Supply), obliczono czas i koszty dla każdego etapu procesu w przypadku każdego zamówienia.

  Okazało się, że każde zamówienie trwało 88 minut i kosztowało 74 funty. RS składało ponad 200 takich zamówień rocznie u różnych dostawców. W odpowiedzi na te wyzwania, firma postanowiła wdrożyć system PurchasingManager™.

  PurchasingManager™ to internetowy system zarządzania zamówieniami używany razem ze stroną internetową RS. Nabywcy mogą tworzyć konta, przypisywać limity wydatków i centra kosztów, co ułatwia zarządzanie zakupami przez RS. Użytkownicy mogą zamawiać produkty, monitorować dostawy, a prośby o zatwierdzenie idą do współpracowników, którzy szybko akceptują koszty.

  System pozwala użytkownikowi końcowemu, zwykle inżynierowi, wejść na stronę RS, wybrać potrzebny produkt, zamówić go i sprawdzić, kiedy nastąpi dostawa. Za kulisami prośba o potwierdzenie jest wysyłana do współpracownika wyższego szczebla, który może szybko zatwierdzić koszt i zamówienie jest przetwarzane.

  To rozwiązanie znacząco usprawniło proces autoryzacji i stało się jedynym narzędziem do zatwierdzania zamówień w RS. Klient z branży cukierniczej może teraz składać zbiorcze zamówienia raz w miesiącu, co redukuje czas przetwarzania zamówień do końca miesiąca.

  Klient ma teraz uproszczony przepływ pracy z upoważnionymi użytkownikami końcowymi, co znacznie obniżyło koszty przetwarzania, a wszystkie osoby zaangażowane w proces zakupów pośrednich mogą skupić się na działaniach przynoszących korzyści w ramach pełnionych funkcji.

  Klient obniżył średni koszt jednego zamówienia z 74 do 46 funtów przed wprowadzeniem PurchasingManager™. Liczba zamówień również wzrosła do 1 089 rocznie, ponieważ skonsolidowano więcej zamówień z RS, ograniczając bazę dostawców. Biorąc pod uwagę nowy koszt zamówienia, oznacza to oszczędność 30 492 funtów rocznie w porównaniu ze starym procesem.

  Cały proces zakupów został znacznie przyspieszony, więcej pracowników zamawia od zaufanych dostawców (zamiast korzystać z zakupów lokalnych lub internetowych), co zwiększa zgodność z umowami, a części są z powodzeniem dostarczane wtedy, gdy inżynierowie ich potrzebują, co przekłada się na skrócenie czasu przestojów.

  W rezultacie klient przeszedł od nieefektywnego, kosztownego procesu ze zbyt dużą liczbą powielanych zadań i brakiem jasności do wysokiej wydajności z prawdziwą przejrzystością w całym procesie od zakupu do płatności.

  Jak uzyskać więcej informacji?

  Aby dowiedzieć się, jak możemy podjąć współpracę, zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym zespołem sprzedaży lub opiekunem klienta i porozmawiania o PurchasingManager™ oraz innych naszych rozwiązaniach tworzących wartość dodaną.