Ostatnio wyszukiwane
  Seven Key Products Article

  Najważniejsze jest bezpieczeństwo - Efektywność w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej

  Wprowadzenie

  Łańcuchy dostaw zaczynają się stabilizować, jednak krajobraz popandemiczny jest nadal nękany przez zmienność cenową, rosnące koszty energii i negatywny wpływ innych globalnych wydarzeń. Specjaliści ds. zaopatrzenia działający w tym otoczeniu stoją przed trudnym zadaniem nie do pozazdroszczenia, jakim jest pozyskiwanie wysokiej jakości, zgodnych z wymogami produktów od wiarygodnych i etycznych dostawców, przy stale zmniejszających się budżetach.

  Dla podmiotów działających w sektorze żywności i napojów zakup środków ochrony indywidualnej miał zawsze kluczowe znaczenie dla działalności operacyjnej, nawet przed pandemią. Przemysł spożywczy podlega surowym normom i przepisom, regulującym dosłownie wszystko, od produkcji i przetwarzania po pakowanie i etykietowanie.

  Oprócz standardów bezpieczeństwa żywności i higieny niezbędnych do ochrony zdrowia publicznego, niezwykle istotnym czynnikiem jest ochrona pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy, takimi jak poślizgnięcia, potknięcia i upadki. Porażka na którymkolwiek z tych pól może skutkować wszczęciem postępowania sądowego, utratą reputacji i prowadzić do nałożenia poważnych kar finansowych.

  Utrzymanie wysokich standardów i regularne dostarczanie środków ochrony indywidualnej do wielu zakładów wymaga zatem wysokiej skuteczności działania ze strony producentów i ich dostawców. Jako zaufany specjalista ds. ŚOI, bezpieczeństwa i higieny pracy firma RS Safety Solutions współpracuje z wieloma producentami żywności i napojów, oferując im spersonalizowane dostawy atrakcyjnych cenowo i spełniających wymagania norm produktów wiodących marek.

  Dla wiodącego światowego producenta żywności o dużym zasięgu europejskim i z ponad 10 zakładami posiadanie odpowiednich środków ochrony osobistej we właściwym miejscu i we właściwym czasie ma zasadnicze znaczenie dla prowadzenia działalności. Bez nich działalność całego zakładu może utknąć w martwym punkcie.

  Wraz ze wzrostem presji pandemii na zaopatrzenie w ŚOI, klient odnotował znaczny wzrost ilości kupowanych produktów oraz zwiększoną liczbę SKU ze względu na problemy w globalnym łańcuchu dostaw. Dla zespołu zajmującego się zamówieniami wiązało się to z dodatkowymi utrudnieniami i miało negatywny wpływ na jego efektywność, a zakupy ad-hoc i nieograniczone wydatki doprowadziły do spirali kosztów.

  Stając przed koniecznością zredukowania kosztów i nadrzędną potrzebą utrzymania sprawności i zgodności z przepisami, klient zwrócił się do firmy RS Safety Solutions z prośbą o pomoc we wskazaniu obszarów, w których można by uzyskać oszczędności, bez uszczerbku dla jakości, funkcjonalności lub zgodności.

  James, kierownik ds. klientów krajowych RS Safety Solutions, podjął ścisłą współpracę z zespołem ds. zamówień grupy klienta nad obszarami, w których można wygenerować oszczędności.

  – Przemysł spożywczy podlega surowym przepisom – mówi James – więc kluczowe było, abyśmy nadal wspierali tego klienta w spełnianiu i przekraczaniu wymaganych standardów, pomagając mu jednocześnie w poprawie wydajności i obniżaniu kosztów.

  Wspólnie z Jamesem klient przeanalizował wydatki z ostatnich 12 miesięcy oraz zidentyfikował kategorie produktów, które odnotowały najbardziej znaczący wzrost kosztów. Racjonalizacja SKU i zaproponowaniu zamiany produktów przez firmę RS Safety Solutions pomogła klientowi osiągnąć wymierne korzyści kosztowe, a zespołowi ds. zamówień uzyskać większą przejrzystość wydatków i lepsze planowanie popytu.

  Początkowo projekt skupił się na obuwiu, ujednolicając poliuretanowe gumowce ochronne do opcji Pollyboot, co przyniosło roczne oszczędności w wysokości 22 000 funtów. Kolejne 19 000 funtów rocznie zostało zaoszczędzone dzięki racjonalizacji skórzanego obuwia ochronnego, redukując dostępne do wyboru modele, ze stu do dziewięciu.

  To skuteczne podejście do standaryzacji i racjonalizacji jest obecnie także stosowane w stosunku do rękawic ochronnych, które stanowią 40% rocznych wydatków klienta. Ponadto przejście na bardziej wydajny system papieru do suszenia rąk w intensywnie uczęszczanych toaletach przyniesie dalsze oszczędności rzędu 50% lub więcej.

  Kolejnym etapem współpracy pomiędzy Jamesem, a klientem będzie praca nad łącznymi kosztami bezpieczeństwa firmy. Pomagając klientom w zrozumieniu priorytetów BHP oraz sposobów ograniczania ryzyka w miejscu pracy, RS Safety Solutions pomaga im czerpać korzyści z kosztów eksploatowania, zamiast skupiać się wyłącznie na produkcie i cenie.

  Podsumowując, James mówi: – Współpraca firmy RS Safety Solutions z klientem oznacza, że możemy zwiększyć wartość dodaną ponad podaż produktów. Możemy go lepiej wspierać w reagowaniu na wahania popytu i ograniczaniu ryzyka w łańcuchu dostaw, jednocześnie badając możliwości ograniczenia wpływu klienta na środowisko i jego dynamicznej reakcji na zmiany cen.

  To, co już osiągnęliśmy, i planowane przez nas projekty pokazują, jak ważne jest utrzymanie silnej, opartej na współpracy i strategicznej relacji klienta z dostawcą.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Aby dowiedzieć się, jak możemy podjąć współpracę, zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym zespołem sprzedaży lub z opiekunem klienta i porozmawiania o zarządzaniu energią oraz innych naszych rozwiązaniach tworzących wartość dodaną.