Ostatnio wyszukiwane
  Dostarczanie rozwiązań do zarządzania energią dla wiodącego producenta żywności

  Dostarczanie rozwiązań do zarządzania energią dla wiodącego producenta żywności

  Wprowadzenie

  Strategie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) zyskują na znaczeniu, ponieważ wiele branż stara się wspierać dążenia w zakresie zrównoważonego rozwoju konkretnymi działaniami prowadzącymi do osiągnięcia zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla.

  Ograniczając niepotrzebne zużycie energii, stosując energooszczędne oświetlenie i eliminując wycieki powietrza, firmy mogą podjąć działania w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i uwolnienia oszczędności w czasach, gdy ceny energii gwałtownie rosną.

  Według globalnej firmy konsultingowej McKinsey, inicjatywy mające na celu zmniejszenie zużycia energii w przemyśle mogą przynieść oszczędności kosztów energii od 20 do 50 procent.

  Jako wiodący dostawca produktów i rozwiązań wielokanałowych firma RS może pomóc klientom obniżyć koszty i zmniejszyć zużycie energii dzięki dostosowanym strategiom zarządzania energią, które są oparte na najwyższej klasy produktach zaprojektowanych w celu zapewnienia wydajności energetycznej, bezpieczeństwa i wydajności.

  Dla jednego z międzynarodowych producentów żywności, który dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, współpraca z dostawcą, który aktywnie wspiera jego ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju, była kluczem do realizacji dalszych inicjatyw w zakresie oszczędzania energii.

  Jednym z najważniejszych obszarów dla klienta była infrastruktura oświetleniowa wykorzystywana w jego 20 zakładach. Biorąc pod uwagę, że żarówki LED zużywają od 80% do 90% mniej energii elektrycznej niż standardowe żarówki, przejście na diody LED pozwoliłoby klientowi natychmiast zmniejszyć zużycie energii. W kontekście rosnących kosztów energii kluczowa była również możliwość standaryzacji oświetlenia w całej firmie oraz lepsza przejrzystość w zakresie zużycia i wydatków.

  Ponadto klient tracił znaczne sumy pieniędzy w wyniku wycieków powietrza w jego zakładach. Wycieki te były głównym źródłem strat energii, dlatego należało je szybko zidentyfikować i usunąć.

  Wielofunkcyjny zespół z firmy RS, kierowany przez jednego z naszych krajowych menedżerów ds. obsługi klienta, Daniela, ściśle współpracował z kierownikami ds. inżynierii, zaopatrzenia i infrastruktury klienta, aby omówić stojące przed nim wyzwania i cele.

  Daniel wyjaśnia: „Klient chciał rozwiązać problemy w dwóch obszarach: oświetlenia i wycieków powietrza. Propozycja oświetlenia była traktowana jako projekt CAPEX i wymagała standaryzacji produktów w całej firmie. Możliwość centralnego zarządzania oświetleniem zapewniłaby klientowi większą widoczność oszczędności, a także kontrolę nad zakupami, które tradycyjnie odbywały się na poziomie zakładu”.

  Firma RS współpracowała z zaufanym dostawcą i wiodącym producentem oświetlenia, firmą Sylvania, aby przeprowadzić audyt i zaproponować projekt oświetlenia, a następnie wdrożyć kompleksowe rozwiązanie „pod klucz”.

  Aby usprawnić ten proces, menedżer ds. obsługi klienta Daniel pełnił rolę jedynego punktu kontaktowego, zarządzając odpowiednimi dokumentami, wykonawcami i wymaganiami produktowymi dla każdego obiektu. Po realizacji projektu związanego z oświetleniem przeprowadzono test ultradźwiękowy w celu zidentyfikowania i usunięcia usterek związanych z wyciekami powietrza, który firma RS wdrożyła we wszystkich obiektach klienta.

  Oświetlenie LED zużywa mniej energii niż inne rodzaje oświetlenia, dlatego spodziewano się, że zwrot z inwestycji zostanie osiągnięty w ciągu 18-24 miesięcy. Jednak z uwagi na rosnące ceny energii zwrot z inwestycji jest obecnie estymowany na okres sześciu miesięcy. W międzyczasie badania szczelności wykazały wycieki kosztujące 1,5 miliona funtów rocznie. Po ich usunięciu możliwe będzie zaoszczędzenie 11 500 ton CO2.

  Daniel dodaje: „Diody LED mają dłuższą żywotność, dlatego klient zaoszczędzi również czas poświęcony na wymianę i konserwację. Jest to szczególnie ważne w warunkach przemysłowych, gdzie dostęp do oświetlenia może być trudny i potencjalnie możliwy tylko podczas przestojów”.

  Firma RS współpracuje z kilkoma klientami, dostarczając dostosowane do ich potrzeb strategie zarządzania energią. Wykorzystując badania strat energii, inteligentną technologię zapewniającą cenny wgląd w dane oraz kompleksowe portfolio produktów, które obejmuje rozwiązania pomiarowe, kamery termowizyjne i liczniki czasu, firma RS umożliwia klientom zmniejszenie zużycia energii, emisji CO2 i marnotrawstwa, co pozwala osiągnąć zwrot z inwestycji w ciągu kilku miesięcy.

  Jak uzyskać więcej informacji?

  Aby dowiedzieć się, jak możemy podjąć współpracę, zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym zespołem sprzedaży lub z opiekunem klienta i porozmawiania o zarządzaniu energią oraz innych naszych rozwiązaniach tworzących wartość dodaną.