Karta rozszerzeń Routing dynamiczny, zewnętrzny modem ADSL 2 x wejście cyfrowe Insys Microelectronics

Dane techniczne
Atesty i certyfikaty
Zgodne z RoHS
Kraj pochodzenia: DE
Szczegółowe dane produktu

Wysoka wydajność sieci szerokopasmowych i szybki przesył danych w sieciach VPN
Routing dynamiczny
Podwójne sieci APN: podział ruchu między 2 sieci APN
Możliwość równoległego stosowania kilku tuneli VPN
Stanowa zapora także w tunelu VPN
Segmentacja w kilku lokalnych sieciach IP
Elastyczna administracja z menedżerem profili i rolami użytkowników
Rozszerzona kontrola oparta na zdarzeniach (np. profile, połączenia itd.)
Protokół PPPoE dla zewnętrznego modemu ADSL
Szybkie uruchamianie pakietu łączności icom — VPN

Dane techniczne
Atrybut Parametr
Do użytku z Routing dynamiczny, Zewnętrzny modem ADSL
Typ wejścia Cyfrowe
Liczba wejść 2
Produkt wycofany