Ostatnio wyszukiwane
  Siedem kluczowych kategorii produktów - artykuł

  Siedem kluczowych kategorii produktów usprawniających procesy produkcji żywności i napojów

  Podstawowe kategorie produktów, które pomogą Ci osiągnąć swoje cele dotyczące bezpieczeństwa żywności

  Wprowadzenie

  Przemysł spożywczy jest jednym z największych sektorów produkcyjnych w Europie pod względem liczby miejsc pracy i wartości dodanej. Szacuje się, że istnieje około 290 000 firm zatrudniających ponad 4,2 miliona pracowników i generujących roczny obrót w wysokości ponad 1 biliona euro.

  Dzisiejsi producenci stoją jednak przed coraz większym wyzwaniem, aby sprostać wymaganiom w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, jednocześnie spełniając rygorystyczne wymogi regulacyjne i próbując uwzględnić rosnące koszty.

  Na szczęście istnieje wiele rozwiązań umożliwiających wprowadzenie dostępnych i ekonomicznych ulepszeń. Technologie takie jak czujniki, przemysłowe układy sterowania, obudowy, sterowniki PLC i interfejsy HMI, silniki i układy sterowania ruchem, układy pneumatyczne i układy sterowania płynami oraz przewody i kable pomagają producentom wykorzystać trendy w automatyzacji, które mogą poprawić jakość produktów, zaoszczędzić czas i pieniądze oraz utrzymać koszty na niskim poziomie, jednocześnie napędzając trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju, które mogą zmniejszyć koszty energii i odpadów żywnościowych w celu wzmocnienia przewagi konkurencyjnej. 

  1. Czujniki

  Istnieje kilka rodzajów czujników, które mogą pomóc producentom osiągnąć cele w zakresie bezpieczeństwa żywności, usprawniania procesów i zrównoważonego rozwoju.

  Czujniki zbliżeniowe wykrywają obecność pobliskich obiektów bez fizycznego kontaktu, zmniejszając złożoność wymogów higieny i czystości w strefie produkcji żywności. Szeroko dostępne są warianty odpowiednie do stosowania w wilgotnych warunkach i szerokim zakresie temperatur.

  Czujniki ciśnienia mierzą ciśnienie zamkniętych cieczy lub gazów i mogą być używane do regulacji zbiorników mleka w gospodarstwach mlecznych i zbiorników fermentacyjnych w browarach, a także do odprowadzania ciśnienia z pomp membranowych i sprzętu do sterylizacji. Ze względu na rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i higieny w przemyśle spożywczym i napojów, czujniki ciśnienia muszą być dokładne, niezawodne, odporne - aby wytrzymać wysokie temperatury sterylizacji - i zaprojektowane bez przerw dla procesów czyszczenia i sterylizacji na miejscu.

  Czujniki poziomu monitorują i pomagają regulować poziomy swobodnie przepływających substancji, takich jak ciecze, proszki i pasty, w zamkniętych przestrzeniach, takich jak silosy i kadzie, i mogą pomóc producentom osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju poprzez oszczędność surowców, wody, energii i pracy.

  Inne istotne typy czujników obejmują czujniki: fotoelektryczne, temperatury, wizyjnei przepływu.

  2. Sterowanie przemysłowe

  Sterowanie przemysłowe obejmuje różne urządzenia, systemy i sieci wykorzystywane do automatyzacji i zarządzania procesami przemysłowymi. Zaliczają się do nich produkty od styczników, liczników, timerówi rozłączników po mierniki panelowe, osłony maszyn, sprzęt bezpieczeństwa maszyn, specjalistyczną automatykę, regulatory poziomu, bezpieczeństwa i temperatury, a nawet roboty.

  Tego typu produkty mogą kontrolować prędkość przenośników taśmowych lub procesów pakowania, aby zmaksymalizować wydajność operacyjną i automatycznie wyłączać maszyny w celu ochrony przed obrażeniami lub uszkodzeniem sprzętu.

  Przemysłowe produkty sterujące mogą być szybkie i łatwe w konfiguracji, zmniejszając tym samym koszty instalacji i oferując precyzyjne działanie sterowania z szybkim okresem próbkowania, co zapewnia dokładne i czułe możliwości sterowania.

  Regulatory temperatury mierzą temperaturę termopary, porównują ją z wartością zadaną i obliczają czas, przez jaki element grzejny powinien pracować, aby utrzymać stałą temperaturę. Są one używane w aplikacjach obejmujących piece przemysłowe i wspierają oszczędność energii i cele zrównoważonego rozwoju.

  3. Obudowy

  Obudowy to kolejna istotna kategoria rozwiązań dla żywności i napojów. Produkty te zapewniają krytyczną ochronę dla różnych układów elektronicznych, które składają się na przemysłowe systemy sterowania, w tym przewody, kable, złącza, wentylatoryi płytki drukowane.

  Obudowy przeznaczone do zastosowań związanych z żywnością i napojami są często projektowane tak, aby wytrzymywały mycie pod wysokim ciśnieniem i w ujemnej temperaturze, były odporne na rozwój bakterii i absorpcję chemikaliów oraz zapobiegały korozji wynikającej z częstego czyszczenia i dezynfekcji. Wiele z nich ma również usprawnione higieniczne konstrukcje, które zapobiegają gromadzeniu się płynów na obudowie i namnażaniu się bakterii w zakamarkach.

  4. Programowalne sterowniki logiczne i wyświetlacze HMI

  Programowalne sterowniki logiczne służą do sterowania procesami elektromechanicznymi w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Czujniki wysyłają do sterowników PLC informacje o warunkach panujących w systemie, a sterowniki PLC wykorzystują te dane z czujników do przesyłania zaprogramowanych odpowiedzi do urządzeń takich jak pompy, elementy grzewcze i siłowniki, które mogą bezpośrednio wpływać na zautomatyzowany proces.

  Wyświetlacze HMI umożliwiają operatorom sterowanie systemami za pomocą interfejsu wyświetlacza, który wizualnie reprezentuje kontrolowany proces i może pobierać informacje wejściowe i wyjściowe za pomocą kilku dotknięć lub naciśnięć klawiszy.

  Oba typy urządzeń są integralną częścią modernizacji starszych systemów produkcji i pakowania żywności i napojów i mogą pomóc producentom w integracji trendów cyfryzacji i automatyzacji, które oszczędzają czas i koszty oraz poprawiają jakość.

  5. Silniki i sterowniki silników

  Silnikii sterowniki silników idą ze sobą w parze. Silniki przemysłowe są wykorzystywane do przekształcania energii elektrycznej w moc mechaniczną wymaganą do obsługi aplikacji, w tym przenośników, pompi systemów pneumatycznych, podczas gdy sterowniki silników pomagają zarządzać silnikami, kontrolując ich kierunek ruchu (tj. do przodu lub do tyłu), regulując ich prędkość i moment obrotowy oraz chroniąc je przed awariami elektrycznymi.

  Silniki i sterowniki silników są wykorzystywane w procesach produkcji i pakowania żywności i napojów. W związku z tym mogą one wymagać wodoszczelności i gotowości do mycia w zależności od strefy produkcji żywności.

  6. Pneumatyka i sterowanie płynami

  Rozwiązania z zakresu pneumatyki i sterowania płynami oferują bezpieczny, wszechstronny i ekonomiczny sposób zasilania szerokiej gamy systemów. Systemy pneumatyczne wykorzystują przepływ i ciśnienie powietrza lub sprężonych gazów do napędzania zautomatyzowanych urządzeń, a ponieważ są zasilane powietrzem lub gazami, a nie olejami lub niebezpiecznymi cieczami, mogą również pomóc producentom żywności i napojów w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  7. Kable i przewody

  Kable i przewody są istotnymi elementami każdej instalacji maszynowej, a gdy są stosowane w przemyśle spożywczym, muszą spełniać surowe przepisy dotyczące higieny, być odporne na zagrożenia, w tym żrące i agresywne środki czyszczące i odkażające, ekstremalne temperatury i wnikanie wody, a także niezawodnie odporne na bio oleje, tłuszcze oraz kwasy owocowe i mlekowe.

  Wielu wiodących dostawców łączności oferuje szereg rozwiązań w zakresie przewodów i kabli zoptymalizowanych pod kątem spełnienia tych i innych wymagań w zakresie higieny i bezpieczeństwa, to samo dotyczy rozwiązań w zakresie zarządzania kablami, takich jak opaski kablowe, narzędzia instalacyjne, systemy ochrony kabli i identyfikacja kabli.

  Pozyskiwanie kompleksowych rozwiązań dla przemysłu spożywczego

  Pozyskiwanie kompleksowych rozwiązań dla przemysłu spożywczego

  RS oferuje szeroką gamę produktów do żywności i napojów od wiodących w branży dostawców i zapewnia kompleksowe wsparcie. Nasz szeroki wybór rozwiązań w zakresie żywności i napojów obejmuje ponad 78 000 rozwiązań dostępnych w magazynie i gotowych do wysyłki.

  Dobrze reprezentowane kategorie produktów obejmują czujniki, sterowniki przemysłowe, obudowy, sterowniki PLC i interfejsy HMI, silniki i sterowniki silników, pneumatykę i sterowanie płynami, oraz przewody i kable, a także produkty do obsługi i pakowania materiałówkonserwacji zapobiegawczej oraz konserwacji obiektów.

  Nasz zespół posiada specjalistyczną wiedzę techniczną, która pomoże Ci zaprojektować skalowalność, zapewnić zgodność z przepisami oraz osiągnąć wydajność operacyjną i cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby uzyskać pomoc w identyfikacji i wdrażaniu produktów do żywności i napojów zoptymalizowanych pod kątem sprostania wyjątkowym wyzwaniom i osiągnięcia celów, prosimy o kontakt z lokalnym opiekunem klienta RS lub zespołem sprzedaży.

  Artykuł napisany przez Alicia Keene

  Category Marketing Manager w RS.