Zaloguj się / Zarejestruj się aby uzyskać dostęp do korzyści
Ostatnio wyszukiwane

  Czujniki ciśnienia

  Czujniki ciśnienia to urządzenia, które wykrywają ciśnienie gazów lub cieczy. Wynik pomiaru jest następnie przekształcany na sygnał elektryczny, który odzwierciedla ilość dostarczonego ciśnienia.

  W czujnikach ciśnienia stosowane są różne technologie. W zależności od wymagań, może to mieć wpływ na dokładność wykrywania i niezawodność. Gdy mechaniczne przemieszczenie jest przekształcone wewnątrz czujnika na elektryczny sygnał wyjściowy, może to nastąpić na 5 sposobów.

  < strong>

  Rezystancyjne – te typy rodzaje wykorzystują zmianę rezystancji elektrycznej tensometru połączonego z membraną.

  Pojemnościowe – Są to czujniki o wysokiej wrażliwości i są w stanie mierzyć niskie ciśnienie poniżej 10 barów, wytrzymując przy tym duże przeciążenia.

  Piezoelektryczne – czujniki te wykorzystują substancje takie jak kwarc do generowania ładunku na powierzchni, gdy stosowany jest nacisk. Piezoelektryczne czujniki ciśnienia są idealne do pomiaru szybko zmieniających się ciśnień.

  Optyczne - te czujniki wykorzystują interferometrię do pomiaru zmian ciśnienia w światłowodach. Są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i mogą być używane w hałaśliwym otoczeniu lub w środowisku medycznym.

  MEMS – czyli mikroukład elektromechaniczny. Zawiera pojemnościowe lub piezoelektryczne mechanizmy wykrywania ciśnienia z wykorzystaniem właściwości krzemu w rozdzielczości na poziomie mikronów.

  Rodzaje czujników ciśnieniowych

  Jeśli chodzi o czujniki, można je klasyfokować biorąc pod uwagę różne aspekty. Obejmują one zakres mierzonego przez nie ciśnienia, zakres temperatur roboczych lub rodzaj mierzonego przez nie ciśnienia.

  Czujnik ciśnienia bezwzględnego – Ten rodzaj czujnika mierzy ciśnienie w stosunku do idealnej próżni (zerowy punkt odniesienia).

  Czujniki ciśnienia z miernikiem – są one często używane do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, czasami określane jako czujniki ciśnienia względnego.

  Czujniki z miernikiem według ustalonego ciśnienia – Ten rodzaj mierników podobny jest do poprzedniego, z tą różnicą, że mierzą one ciśnienie względem jednej ustawionej wartości ciśnenia, a nie bieżącego ciśnienia atmosferyczne otoczenia, które może się zmieniać.

  Czujniki różnicy ciśnień – Czujniki te można wykorzystać do pomiaru różnicy między dwoma różnymi ciśnieniami (ciśnieniem różnicowe), które można podłączyć po obu stronach czujnika. Są one często używane do pomiaru spadków ciśnienia, poziomy płynów i natężeń przepływu.

  Zastosowania czujników ciśnienia

  Czujniki ciśnienia mają różne zastosowaniach w wielu branżach. Zalicza się do nich medycyna, lotnictwo, motoryzacja i przemysł morski.

  1 z 1
  Liczba wyników na stronę