Ostatnio wyszukiwane

  Czujniki ciśnienia

  Czujniki ciśnienia to urządzenia, które wykrywają ciśnienie gazów lub cieczy. Wynik pomiaru jest następnie przekształcany na sygnał elektryczny, który odzwierciedla ilość dostarczonego ciśnienia.

  W czujnikach ciśnienia stosowane są różne technologie. W zależności od wymagań, może to mieć wpływ na dokładność wykrywania i niezawodność. Gdy mechaniczne przemieszczenie jest przekształcone wewnątrz czujnika na elektryczny sygnał wyjściowy, może to nastąpić na 5 sposobów.

  < strong>

  Rezystancyjne – te typy rodzaje wykorzystują zmianę rezystancji elektrycznej tensometru połączonego z membraną.

  Pojemnościowe – Są to czujniki o wysokiej wrażliwości i są w stanie mierzyć niskie ciśnienie poniżej 10 barów, wytrzymując przy tym duże przeciążenia.

  Piezoelektryczne – czujniki te wykorzystują substancje takie jak kwarc do generowania ładunku na powierzchni, gdy stosowany jest nacisk. Piezoelektryczne czujniki ciśnienia są idealne do pomiaru szybko zmieniających się ciśnień.

  Optyczne - te czujniki wykorzystują interferometrię do pomiaru zmian ciśnienia w światłowodach. Są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i mogą być używane w hałaśliwym otoczeniu lub w środowisku medycznym.

  MEMS – czyli mikroukład elektromechaniczny. Zawiera pojemnościowe lub piezoelektryczne mechanizmy wykrywania ciśnienia z wykorzystaniem właściwości krzemu w rozdzielczości na poziomie mikronów.

  Rodzaje czujników ciśnieniowych

  Jeśli chodzi o czujniki, można je klasyfokować biorąc pod uwagę różne aspekty. Obejmują one zakres mierzonego przez nie ciśnienia, zakres temperatur roboczych lub rodzaj mierzonego przez nie ciśnienia.

  Czujnik ciśnienia bezwzględnego – Ten rodzaj czujnika mierzy ciśnienie w stosunku do idealnej próżni (zerowy punkt odniesienia).

  Czujniki ciśnienia z miernikiem – są one często używane do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, czasami określane jako czujniki ciśnienia względnego.

  Czujniki z miernikiem według ustalonego ciśnienia – Ten rodzaj mierników podobny jest do poprzedniego, z tą różnicą, że mierzą one ciśnienie względem jednej ustawionej wartości ciśnenia, a nie bieżącego ciśnienia atmosferyczne otoczenia, które może się zmieniać.

  Czujniki różnicy ciśnień – Czujniki te można wykorzystać do pomiaru różnicy między dwoma różnymi ciśnieniami (ciśnieniem różnicowe), które można podłączyć po obu stronach czujnika. Są one często używane do pomiaru spadków ciśnienia, poziomy płynów i natężeń przepływu.

  Zastosowania czujników ciśnienia

  Czujniki ciśnienia mają różne zastosowaniach w wielu branżach. Zalicza się do nich medycyna, lotnictwo, motoryzacja i przemysł morski.

  Filtry
  Sortuj według
  1 z 1
  Liczba wyników na stronę