RS Components w czasie pandemii

RS Components w czasie pandemii

Działalność RS Components w czasie pandemii koronawirusa i najczęściej zadawane pytania

Aktualizacja z dn. 4 listopada 2020 r.

W związku z codziennymi zmianami związanymi z pandemią koronawirusa (COVID-19), monitorujemy nieustannie rozwój sytuacji na świecie i podejmujemy niezbędne kroki zgodnie ze wskazówkami Światowej Organizacji Zdrowia i wytycznymi rządowymi w każdym z krajów, w których działamy.

Mamy trzy główne cele:

1. Ochrona zdrowia naszych pracowników, klientów, dostawców i społeczności;
2. Ochrona świadczenia usług na rzecz naszych klientów;
3. Wspieranie naszych klientów w dostosowywaniu się do zmieniających się okoliczności.

Dysponujemy solidną, prężną i elastyczną infrastrukturą globalną oraz stale analizujemy nasze istniejące Plany Zarządzania Kryzysowego w celu uwzględnienia zmieniających się okoliczności. Oto podsumowanie działań, które podjęliśmy do tej pory:

Zarządzanie kryzysowe

 • Od czasu wybuchu epidemii Covid-19 w styczniu, zespół ds. zarządzania kryzysowego Grupy spotyka się regularnie w celu monitorowania i zarządzania naszymi działaniami, będącymi reakcją na zmieniającą się sytuację. Zespół ten składa się z naszej wyższej kadry kierowniczej i innych ekspertów merytorycznych.

Ochrona naszych lokalizacji

 • Minimalizujemy liczbę wizyt zewnętrznych w naszych zakładach. Prosimy naszych klientów i dostawców o wspieranie nas w tych działaniach.
 • Posiadamy globalną sieć dystrybucji - z centrami dystrybucji w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, RPA, Ameryce Północnej, Australii, Hong Kongu, Chinach i Japonii - oznacza to, że jesteśmy w stanie uelastycznić nasz łańcuch dostaw. Podejmujemy wszelkie praktyczne kroki w celu utrzymania bieżącej działalności.

Ciągłość naszych usług

 • Dzięki solidnej, prężnej i elastycznej infrastrukturze globalnej jesteśmy w stanie szybko się dostosować, aby zapewnić naszym klientom ciągłość naszych usług.
 • Posiadamy znaczne zapasy w całej naszej sieci, a nasze możliwości dystrybucyjne oznaczają, że w razie potrzeby możemy przekierowywać dostawy.
 • Od marca większość naszych pracowników biurowych pracuje w domu. Dzięki temu jesteśmy w stanie nadal świadczyć usługi na stałym, wysokim poziomie, którego oczekują nasi klienci.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji

 • Ustaliliśmy jasne procedury na wypadek, gdyby którykolwiek z naszych współpracowników miał kontakt z kimś, kto ma potwierdzony COVID-19 lub wykazuje objawy zakażenia.
 • Podjęliśmy rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko dla naszych współpracowników w centrach dystrybucji, aby mogli nadal odgrywać swoją niezastąpioną rolę i utrzymywać nasze zapasy i zamówienia klientów.

Podróże służbowe i praca zdalna

 • Wstrzymaliśmy wszystkie międzynarodowe podróże służbowe, chyba że istnieje absolutna konieczność biznesowa. W takim przypadku każda podróż zagraniczna musi być zatwierdzona przez członka naszego zespołu najwyższego kierownictwa.
 • Ponadto, o ile nie ma konkretnej prośby klienta lub potrzeby biznesowej, wstrzymaliśmy wszystkie krajowe podróże służbowe i w pierwszej kolejności zwróciliśmy się do naszych kolegów o wykorzystanie dostępnej technologii.
 • Wstrzymaliśmy nieistotne spotkania wewnętrzne wymagające podróżowania.
 • Decyzje związane z wykonywaniem pracy z domu są zgodne z zaleceniami rządu w każdym kraju i lokalizacji.

Dodatkowe środki, które wprowadziliśmy w celu ochrony naszych pracowników, obejmują m.in. takie działania:

 • Dla osób, które nie mogą pracować z domu i muszą być na miejscu, aby pełnić swoją istotną rolę, ustaliliśmy zmiany, aby minimalizować kontakt bezpośredni między jednym pracownikiem a drugim.
 • Zainstalowaliśmy dodatkowe środki do dezynfekcji rąk, dostarczyliśmy ściereczki antybakteryjne w całym centrum dystrybucyjnym oraz udostępniliśmy filmy wideo pokazujące, jak prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję.
 • Poinstruowaliśmy pracowników o zasadach mycia rąk przy wejściu i wyjściu, co jest monitorowane przez nasze zespoły ochrony.
 • Powiększyliśmy zespoły sprzątające, aby zadbać o regularne sprzątanie częstych punktów kontaktowych.
 • Zwiększyliśmy działalność zespołów BHP, wzmocniliśmy zasady społecznego dystansu i 2-metrowej odległości.
 • Przeorganizowaliśmy obszary robocze tam, gdzie było to możliwe oraz zmieniliśmy nasze procesy tak, aby pracownicy na zmianę korzystali z danego obszaru.
 • Zapewniliśmy dodatkowy sprzęt ochrony osobistej dla pracowników.
 • Ograniczyliśmy dostęp do centrów dystrybucyjnych dla całego pozostałego personelu, wykonawców/ odwiedzających i zatrzymujących kierowców dostawczych wjeżdżających na teren naszej firmy.
 • Udostępniliśmy możliwość skkorzystania z pomocy w celu zapewnienia wsparcia emocjonalnego i ochrony zdrowia psychicznego w razie potrzeby.
 • Wdrożyliśmy rzetelny proces raportowania dostosowanego do globalnych i lokalnych wytycznych, który jest regularnie weryfikowany przez nasze zespoły zarządzania kryzysowego i BHP.Najczęściej zadawane pytania

Pyt.: Czy Państwa centra dystrybucyjne są nadal otwarte?

Tak, nasze centra dystrybucyjne są otwarte. Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników i klientów jest dla nas priorytetem
i podstawą wszystkiego, co robimy w RS. Wielu naszych klientów działa w branżach krytycznych, takich jak sektor publiczny (w tym zdrowia i medyczny), produkcja żywności i napojów, energetyka i media. Odgrywamy istotną rolę w łańcuchach dostaw tych klientów, w tym w zapewnianiu sprzętu osobistego
i ochronnego tam, gdzie pozwalają na to zapasy. Wielu z naszych pracowników, zwłaszcza tych pracujących w naszych centrach dystrybucyjnych, odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu przepływu tych niezbędnych dostaw. W dalszym ciągu wspierając te ważne organizacje, stosujemy się do rad lokalnych organizacji ochrony zdrowia, w tym Światowej Organizacji Zdrowia.

Pyt.: Czy RS traktuje priorytetowo zamówienia organizacji zdrowotnych i medycznych?

Tak, wraz z pojawieniem się COVID-19 uczyniliśmy sektor medyczny priorytetem, wyodrębniając produkty krytyczne.

Pyt.: Czy waszym priorytetem jest zaopatrzenie rynków o najwyższym ryzyku zachorowania?

Priorytetowo przydzielamy środki ochrony osobistej naszym pracownikom i klientomw regionach o najwyższym ryzyku zachorowania, aby uczestniczyć
w pomocy tym, których potrzeby są największe w obecnej sytuacji.

Pyt.: Czy nastąpiły zmiany w godzinach pracy biura obsługi klienta?

Nasze godziny pracy nie zmieniły się, pracujemy od 8:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. Można skontaktować się z nami telefonicznie, poprzez czat na żywo lub e-mail. Nasza strona internetowa jest dostępna do składania zamówień przez 24 godziny na dobę.Intensywnie pracujemy, aby zapewnić doskonałą obsługę klienta podczas pandemii COVID-19 i wspierać naszych klientów, którzy również świadczą niezbędne usługi.

Pyt.: Czy posiadacie Państwo filamenty do druku 3D?

Tak, mamy w naszym magazynie filamenty oraz akcesoria do druku 3D, dzięki czemu możemy wspierać firmy i inżynierów, którzy projektują i produkują sprzęt ochrony osobistej przy pomocy technologii 3D.

Pyt.: Czy w RS są na stanie maski do twarzy?

Popyt na maski jest niespotykanie duży i obecnie mamy ograniczone zapasy, jednak ta sytuacja codziennie się zmienia. Współpracujemy z naszymi dostawcami, w celu zabezpieczania dodatkowych zapasów.

Pyt.: Jak wygląda stan magazynowy innych środków ochrony indywidualnej w RS?

Znacznie inwestujemy w te środki ochrony indywidualnej, na które widzimy większy popyt niż zwykle. Należą do nich: fartuchy, rękawice jednorazowe, środki do czyszczenia rąk i mydła, chusteczki do rąk, chusteczki uniwersalne, kombinezony, respiratory wielokrotnego użytku i akcesoria do nich oraz gogle ochronne.Nasz poziom zapasów zmienia się codziennie i ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby móc sprostać wymaganiom stawianym w tych niespotykanych dotąd czasach. Aby sprawdzić stan zapasów danego produktu, należy odwiedzać naszą stronę internetową lub skontaktować się z biurem obsługi klienta.

Pyt.: A co z szerszą dostępnością zapasów, czy przewidujecie jakieś problemy?

Posiadamy dużą ilość zapasów. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi naszymi dostawcami, aby potwierdzać dostępność zapasów i jesteśmy pewni, że obecnie mamy silną pozycję.

Pyt.: Czy produkty pochodzące z innych krajów stwarzają ryzyko zakażenia?

Nie. Osoby otrzymujące przesyłki nie są narażone na zakażenie. Na podstawie wcześniejszych analiz Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że koronawirusy nie przetrwają długo na takich przedmiotach jak listy czy paczki. Czekamy na dalsze wytyczne w tej sprawie i będziemy odpowiednio aktualizować naszą komunikację.