Zaloguj się / Zarejestruj się aby uzyskać dostęp do korzyści
Ostatnio wyszukiwane

  Technika pomiarowa

  RS oferuje szeroki zakres przyrządów pomiarowych i testowych stosowanych w pracach elektrycznych i elektronicznych.Testowanie elektryczne jest kluczową procedurą dla każdego produktu, który wykorzystuje energię elektryczną. Sprzęt testowy może zidentyfikować:

  • czy jakiekolwiek obwody lub urządzenia elektryczne są przeciążone
  • wszelkie usterki elektryczne

  Precyzyjny pomiar jest niezbędny, ponieważ jeśli występują błędy pomiarowe, może to okazać się kosztowne. Mając zaufanie do każdego pomiaru, producenci oszczędzają czas i pieniądze poprawiają jakość swoich produktów.

  Typy jednostek pomiarowych

  Jednostki pomiarowe mogą obejmować następujące jednostki:

  • energia – dżule ( J)
  • moc – wat (W)
  • siła elektromotoryczna – wolt (V)
  • natężenie pola elektrycznego – wolt na metr
  • opór elektryczny – om ( Ω)
  • przewodność elektryczna – siemens (S)
  • pojemność – farad (F)
  • strumień magnetyczny – weber (Wb)
  • strumień magnetyczny gęstość – tesla (T)
  • indukcyjność – henry (H)
  • natężenie pola magnetycznego – amper na metr
  • siła magnetomotoryczna – amper (A)

  Sprzęt testowy i pomiarowy jest używany w różnych dziedzinach do pomiaru i analizy różnych komponentów:

  • w elektronice
  • w elektryce
  • w laboratoriach badawczych
  • w analizie materiałowej
  • w produkcji i do analizy cząstek

  Zakres urządzeń testowych i pomiarowych

  • omomierze – mierzą rezystancję elementu
  • amperomierze – mierzą natężenie prądu
  • mierniki pojemności – mierzą pojemność elementu
  • mierniki EMF – do pomiaru pól elektronicznych i magnetycznych
  • generatory sygnałów – generują sygnały do celów testowych
  • oscyloskopy i liczniki częstotliwości – używane do generowania sygnałów, a następnie pomiaru odpowiedzi badanego obiektu.
  • Amperomierz – mierzy natężenie prądu
  • miernik LCR – mierzy indukcyjność, pojemność i oporność podzespołu
  • multimetr - przyrząd ogólnego przeznaczenia mierzy napięcie, natężenie prądu i opór
  • Wykrywacze wysokiego napięcia

  Co należy wziąć pod uwagę

  Typy urządzeń testowych i pomiarowych, które będą potrzebne, zależą od rodzaju materiałów i ich właściwości, które mają być zmierzone. Rozmiar, trwałość, przenośność i koszty są również kluczowymi czynnikami.

  Czym jest kalibracja?

  Kalibracja jest porównaniem przyrządu testowego z dokładniejszymi standardowymi wartościami, które może zapewnić dokładność przyrządów. RS oferuje doskonałe usługi kalibracji:

  • Nowy skalibrowany, gotowy do użycia sprzęt
  • usługa ponownej kalibracji
  • laboratorium akredytowane przez UKAS
  • Szybkie przygotowanie i dostawa