Znaki ostrzegawcze

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (znaki i sygnały bezpieczeństwa) z 1996 r., jest wymagane prawnie, aby wszystkie brytyjskie przedsiębiorstwa umieszczały znaki bezpieczeństwa i dbały o ich widoczność tam, gdzie istnieje potencjalne ryzyko, którego w inny sposób nie można usunąć ani kontrolować. Znaki ostrzegawcze służą do ostrzegania pracowników i ogółu społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach, takich jak niebezpieczne materiały, środowiska i miejsca.

Większość rozpoznawanych przez nas znaków ostrzegawczych ma jedną z dwóch kombinacji kolorów: żółty/bursztynowy z czarnym tekstem i obrazami lub czerwony z białym tekstem i obrazami. Te kombinacje są stosowane w celu zapewnienia przyciągających wzrok, kontrastowych znaków, które będą dobrze widoczne i czytelne, nawet dla osób z wadami wzroku do pewnego stopnia. W każdym przypadku znak musi być w ponad 50% bursztynowy lub czerwony, aby wyróżniał się w otoczeniu, i musi wyjaśniać charakter zagrożenia w otoczeniu.

Jakie są znaki ostrzegawcze?

Znaki ostrzegawcze służą do podkreślania i informowania o zagrożeniach lub potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa w danym obszarze. Żółte znaki, podobnie jak światła drogowe, przedstawiają ostrzeżenie i zachęcają czytelników do podjęcia odpowiednich środków ostrożności. Znaki te mają kształt trójkątny i mogą być ostrzeżeniami przed: wysokim napięciem i innymi zagrożeniami elektrycznymi, zagrożeniami chemicznymi, zagrożeniami związanymi z substancjami łatwopalnymi, pracami budowlanymi, przeszkodami na wysokości, zagrożeniami wybuchem lub zagrożeniami biologicznymi.

Czerwone znaki ostrzegawcze zazwyczaj oznaczają zakaz, wskazując już istniejące zagrożenie lub takie, które może powstać w wyniku pewnych zachowań. Te znaki zakazu zazwyczaj mają białe tło, piktogram koloru czarnego i białego, i wyraźną, grubą czerwoną linię przecinająca obraz. Są one również wyposażone w czerwone pole tekstowe z białym tekstem, przyciągające wzrok czytelnika. Znaki te mogą obejmować: zakaz palenia, wstęp wzbroniony, zakaz korzystania z telefonów komórkowych lub wstęp wyłączenia dla upoważnionego personelu.


...
Zobacz więcej Zobacz mniej

Filtry

Wyświetlono 1 - 10 z 10 produktów
Ilość wyświetleń
Opis Cena Wiadomość tekstowa Język tekstu Opis oznaczenia Materiał Kolor Liczba sztuk w opakowaniu Średnica Wysokość Szerokość Typ oznaczenia Rodzaj zagrożenia Samoprzylepny
Nr art. RS 365-5681
Nr części producentaESSW19074
ProducentIdento
22,60 zł
za opak. z 5 szt.
Opakowanie (-a)
ACHTUNG! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung; ATTENTION! Voltage also present when master switch is turned off; ATTENTION! Sous tension; même en position d'arrêt de l'interrupteur principal Niemiecki/angielski/francuski Niebezpieczeństwo elektryczne PVC Żółty 5 - - - Etykieta - Tak
Nr art. RS 288-0987
Nr części producentaESSW74052
ProducentIdento
16,15 zł
za opak. z 5 szt.
Opakowanie (-a)
VORSICHT! Fremdspannung Niemiecki - PVC Żółty 5 - - - Etykieta - Tak
Nr art. RS 288-0909
Nr części producentaESSW18052
ProducentIdento
15,70 zł
za opak. z 5 szt.
Opakowanie (-a)
Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten! Niemiecki - PVC Żółty 5 - - - Etykieta - Tak
Nr art. RS 288-0971
Nr części producentaESSW51105
ProducentIdento
60,25 zł
za opak. z 5 szt.
Opakowanie (-a)
ACHTUNG! Nur nach Ausschalten des Hauptschalter öffnen. ATTENTION! Only open after interrupting the main switch. ATTENTION! Ouvrir seulement aprês interruption du commutateur principal. Niemiecki/angielski/francuski - PVC Żółty 5 - - - Etykieta - Tak
Nr art. RS 365-5675
Nr części producentaESSW19052
ProducentIdento
19,17 zł
za opak. z 5 szt.
Opakowanie (-a)
ACHTUNG! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung; ATTENTION! Voltage also present when master switch is turned off; ATTENTION! Sous tension; même en position d'arrêt de l'interrupteur principal Niemiecki/angielski/francuski Niebezpieczeństwo elektryczne PVC Żółty 5 - - - Etykieta - Tak
Nr art. RS 288-0892
Nr części producentaESSW17052
ProducentIdento
15,94 zł
za opak. z 5 szt.
Opakowanie (-a)
Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen! Niemiecki - PVC Żółty 5 - - - Etykieta - Tak
Nr art. RS 288-0965
Nr części producentaESSW50105
ProducentIdento
36,23 zł
za opak. z 5 szt.
Opakowanie (-a)
Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen. Before opening disconnect mains. Avant d'ouvrir l'appareil retirez la fichemâle. Niemiecki/angielski/francuski - PVC Żółty 5 - - - Etykieta - Tak
Nr art. RS 365-5697
Nr części producentaESSW70052
ProducentIdento
16,28 zł
za opak. z 5 szt.
Opakowanie (-a)
ACHTUNG! Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen! Niemiecki Niebezpieczeństwo elektryczne PVC Żółty 5 - - - Etykieta - Tak
Nr art. RS 288-0959
Nr części producentaESSW41052
ProducentIdento
15,94 zł
za opak. z 5 szt.
Opakowanie (-a)
VORSICHT! Spannung Niemiecki Niebezpieczeństwo elektryczne PVC Żółty 5 - - - Etykieta - Tak
Nr art. RS 288-0937
Nr części producentaESSW40052
ProducentIdento
17,23 zł
za opak. z 5 szt.
Opakowanie (-a)
ACHTUNG! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung Niemiecki Niebezpieczeństwo elektryczne PVC Żółty 5 - - - Etykieta - Tak