Zaloguj się / Zarejestruj się aby uzyskać dostęp do korzyści
Ostatnio wyszukiwane

  Technika pomiarowa

  RS oferuje szeroki zakres przyrządów pomiarowych i testowych stosowanych w pracach elektrycznych i elektronicznych.Testowanie elektryczne jest kluczową procedurą dla każdego produktu, który wykorzystuje energię elektryczną. Sprzęt testowy może zidentyfikować:

  • czy jakiekolwiek obwody lub urządzenia elektryczne są przeciążone

  wszelkie usterki elektryczne

  Precyzyjny pomiar jest niezbędny, ponieważ jeśli występują błędy pomiarowe, może to okazać się kosztowne. Mając zaufanie do każdego pomiaru, producenci oszczędzają czas i pieniądze poprawiają jakość swoich produktów.

  Typy jednostek pomiarowych

  Jednostki pomiarowe mogą obejmować następujące jednostki:

  • energia – dżule ( J)
  • moc – wat (W)
  • siła elektromotoryczna – wolt (V)
  • natężenie pola elektrycznego – wolt na metr
  • opór elektryczny – om ( Ω)
  • przewodność elektryczna – siemens (S)
  • pojemność – farad (F)
  • strumień magnetyczny – weber (Wb)
  • strumień magnetyczny gęstość – tesla (T)
  • indukcyjność – henry (H)
  • natężenie pola magnetycznego – amper na metr
  • siła magnetomotoryczna – amper (A)

  Sprzęt testowy i pomiarowy jest używany w różnych dziedzinach do pomiaru i analizy różnych komponentów:

  • w elektronice
  • w elektryce
  • w laboratoriach badawczych
  • w analizie materiałowej
  • w produkcji i do analizy cząstek

  Zakres urządzeń testowych i pomiarowych

  • omomierze – mierzą rezystancję elementu
  • amperomierze – mierzą natężenie prądu
  • mierniki pojemności – mierzą pojemność elementu
  • mierniki EMF – do pomiaru pól elektronicznych i magnetycznych
  • generatory sygnałów – generują sygnały do celów testowych
  • oscyloskopy i liczniki częstotliwości – używane do generowania sygnałów, a następnie pomiaru odpowiedzi badanego obiektu.
  • Amperomierz – mierzy natężenie prądu
  • miernik LCR – mierzy indukcyjność, pojemność i oporność podzespołu
  • multimetr - przyrząd ogólnego przeznaczenia mierzy napięcie, natężenie prądu i opór
  • Wykrywacze wysokiego napięcia

  Co należy wziąć pod uwagę

  Typy urządzeń testowych i pomiarowych, które będą potrzebne, zależą od rodzaju materiałów i ich właściwości, które mają być zmierzone. Rozmiar, trwałość, przenośność i koszty są również kluczowymi czynnikami.

  Czym jest kalibracja?

  Kalibracja jest porównaniem przyrządu testowego z dokładniejszymi standardowymi wartościami, które może zapewnić dokładność przyrządów. RS oferuje doskonałe usługi kalibracji:

  • Nowy skalibrowany, gotowy do użycia sprzęt
  • usługa ponownej kalibracji
  • laboratorium akredytowane przez UKAS
  • Szybkie przygotowanie i dostawa