Polityka prywatności strony RS Online

Oświadczenie dotyczące prywatności strony RS Online

RS Components Sp. z o.o. (dalej: „RS”) zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika. Prosimy o przeczytanie poniższego oświadczenia dotyczącego prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będą traktowane dane osobowe w przypadku korzystania ze strony RS Online lub rejestracji na tej stronie, rozmowy z pracownikiem działu obsługi klienta, wizyty w dziale sprzedaży firmy lub innego kontaktu z RS.
Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności nie odnosi się do danych osobowych gromadzonych przez DesignSpark, portal Connected Thinking, stronę rsdelivers.com lub przez naszą spółkę macierzystą Electrocomponents plc w kontekście działalności korporacyjnej. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności na tych stronach, aby dowiedzieć się więcej.

Jakie dane osobowe są gromadzone przez RS?
RS gromadzi dane osobowe użytkownika, kiedy przekazuje je on bezpośrednio lub kiedy korzysta z naszej witryny, na przykład:
 • Informacje o użytkowniku i firmie, w której pracuje, kiedy zakłada u nas konto. Mogą one obejmować imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, nazwę firmy i jej dane, informacje o stanowisku w firmie oraz o tym, skąd użytkownik wie o witrynie.
 • Informacje transakcyjne, rozliczeniowe i związane z dostawą, jeśli użytkownik dokonuje zakupu lub podpisuje umowę na nasze rozwiązania lub usługi.
 • Dane dotyczące interakcji z nami, np. kiedy użytkownik wysyła wiadomość e-mail z opinią za pośrednictwem naszej witryny, zadaje pytanie dotyczące spraw technicznych, zgłasza problem lub kontaktuje się w innym celu. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik do nas dzwoni, możemy zarejestrować rozmowę w celu zachowania zgodności i jakości oraz szkolenia personelu, a także utrwalenia szczegółów zamówienia lub jego zmiany.
 • Jeśli użytkownik weźmie udział w ankiecie dla klienta lub w konkursie.
 • Jeśli użytkownik skontaktuje się z jednym z naszych przedstawicieli handlowych, na przykład w dziale sprzedaży w firmie, na targach czy w siedzibie klienta.
 • Możemy również zarejestrować pewne dane dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny, takie jak strona, z której lub do której przechodzi użytkownik, unikalny identyfikator urządzenia, adresy IP i system operacyjny, kliknięcia w reklamy, poszukiwane produkty, kupowane produkty oraz pobierane informacje. Marketingowe wiadomości e-mail, które wysyłamy, mogą również automatycznie wykrywać, czy użytkownik odebrał czy otworzył wiadomość lub kliknął łącze w naszych materiałach marketingowych. Z informacji tych korzystamy w celu oceny wydajności, ale również w celu dostosowania wiadomości promocyjnych i reklam do użytkownika.

W jaki sposób RS wykorzystuje moje dane osobowe?
W zależności od sposobu korzystania ze strony RS Online, interakcji użytkownika z nami oraz zezwoleń, które od niego otrzymaliśmy, będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:
 • Realizacja zamówień i/lub oferowanie usług przewidzianych w umowie.
 • Utrzymywanie konta online użytkownika w naszym serwisie.
 • Zarządzanie i odpowiadanie na zapytania lub skargi kierowane do naszego zespołu obsługi klienta.
 • Personalizacja strony RS Online i przedstawianie treści, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika w oparciu o informacje o koncie, historię zakupów i przeglądania.
 • W celu poprawy i utrzymywania strony RS Online oraz monitorowania użytkowania serwisu (w oparciu o dane spseudonimizowane).
 • Do wysyłania komunikatów marketingowych i wyświetlania reklam ukierunkowanych, na które mamy zgodę użytkownika lub innego rodzaju pozwolenie.
 • Do celów bezpieczeństwa, badania przypadków oszustw oraz zabezpieczenia samych siebie i stron trzecich.
 • W celu realizacji zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
W celu przetwarzania danych osobowych opieramy się na następujących podstawach prawnych na mocy prawa o ochronie danych osobowych:
 • Ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem lub podjęcia kroków zmierzających do podpisania umowy z użytkownikiem (np. po dokonaniu zakupu u nas używamy danych osobowych do realizacji płatności i zamówienia).
 • Ponieważ leży to w uzasadnionym interesie RS i firmy użytkownika, kiedy użytkownik przekazuje zamówienia w imieniu swojej firmy.
 • Ponieważ uzyskaliśmy zgodę użytkownika (np. kiedy użytkownik kieruje do nas zapytanie, kiedy dodaje opcjonalne informacje w profilu konta lub kiedy wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych).
 • Ponieważ leży to w uzasadnionym interesie RS jako dostawcy z branży e-commerce, aby świadczyć i promować nasze usługi. Zawsze staramy się lepiej zrozumieć naszych klientów w celu zapewnienia im najlepszych produktów i najlepszej współpracy. Z informacji na temat użytkownika korzystamy w celu dostosowania strony RS Online wyświetlanej przez użytkownika, zwiększenia poziomu atrakcyjności serwisu i jego adekwatności w kontekście wyświetlanych produktów i ofert.

Komu RS udostępnia moje dane osobowe?
RS musi udostępniać dane określonym stronom trzecim w celu prowadzenia swojej działalności:
 • Electrocomponents Group: RS Components Ltd należy do globalnej grupy spółek, dla których Electrocomponents plc jest spółką macierzystą. Pełne informacje na temat spółek grupy Electrocomponents można znaleźć na stronie www.electrocomponents.com. RS udostępnia dane osobowe innym podmiotom Electrocomponents Group w razie konieczności, aby promować nasze usługi i wpływać na postrzeganie nas przez klientów.
 • Dostawcy usług: przekazujemy informacje dostawcom usług działającym w naszym imieniu (np. firmom, które świadczą usługi marketingu cyfrowego, takie jak rekomendowanie produktów, analizy statystyczne, opinie dotyczące działalności biznesowej i operacyjnej, optymalizacja serwisów internetowych), jak również stronom trzecim stanowiącym część łańcucha dostaw (np. spedytorom, kurierom i firmom transportowym). Okazjonalnie przekazujemy również dane osobowe radcom prawnym i doradcom biznesowym, dostęp do danych mają także podmioty świadczące usługi informatyczne.
 • Instytucje rządowe: jeśli dostawa zamówienia jest realizowana poza Wielką Brytanią, konieczne może być udostępnianie informacji organom celnym w Wielkiej Brytanii i w kraju przeznaczenia. Możemy również przekazywać dane osobowe organom ścigania lub innym organom państwowym, np. w celu zgłoszenia oszustwa lub w odpowiedzi na uzasadnione żądanie. Kiedy użytkownik kupuje sprzęt telewizyjny, dane są przekazywane do organu TV Licensing Authority zgodnie z ustawą Wireless Telegraphy Act z 1967 roku.
 • Kontrola zdolności kredytowej i oszustw: dane możemy przekazywać rejestrom kredytowym i stronom trzecim zajmującym się zapobieganiem oszustw i ich wykrywaniem.
 • Media: Čod czasu do czasu możemy przekazywać zbiorcze, anonimowe statystyki marketingowe partnerom biznesowym lub wykorzystywać je w artykułach prasowych, reklamach lub publikowanych raportach. Dany użytkownik może zostać zidentyfikowany osobiście w takich artykułach prasowych, reklamach czy publikowanych raportach wyłącznie za jego wcześniejszą zgodą.
RS może również ujawniać dane osobowe w sytuacjach, kiedy uważamy, że ujawnienie ich jest niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego RS, naszych klientów, pracowników lub osób publicznych lub kiedy prawo nam na to pozwala.

Gdzie RS przechowuje moje dane osobowe i przez jak długi czas?
Grupa Electrocomponents to globalna grupa spółek, a RS również korzysta z dostawców usług na całym świecie. W konsekwencji dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w krajach leżących poza Europą, w tym w krajach, w których użytkownik może mieć mniejsze prawa w odniesieniu do swoich danych niż wynika to z mocy prawa lokalnego. Jeśli przesyłamy dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z obowiązującym prawem zapewnimy, że prawo do prywatności zostanie odpowiednio poszanowane z zastosowaniem odpowiednich środków. Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo otrzymać więcej informacji na temat tych środków.
Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów wskazanych powyżej, zatem okres ten może się różnić w zależności od charakteru interakcji użytkownika z nami. Na przykład, kiedy klient dokonał u nas zakupu, zachowamy informacje na temat tego zakupu w okresie niezbędnym do wystawienia faktury, zapłaty podatków i do celów związanych z gwarancyjną. Możemy również zachować korespondencję z użytkownikiem (na przykład w przypadku reklamacji produktu) na okres niezbędny do ochrony przed roszczeniem prawnym. Więcej informacji na temat czasu przechowywania plików cookie można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie. Nadto, wykorzystujemy posiadane dane naszych klientów do celów marketingowych.
Jeśli nie musimy dłużej przechowywać danych, usuwamy je. Należy pamiętać, że kiedy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej, zachowamy informacje o adresie e-mail, aby zapewnić, że w przyszłości nie będziemy wysyłać wiadomości o charakterze marketingowym.

Co robi RS, aby chronić moje dane osobowe?
RS Components zawsze stara się zapewnić najwyższy poziom obsługi i bezpieczeństwa swoim klientom, a portal RS Online zaprojektowano specjalnie z myślą o bezpieczeństwie.
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych po przekazaniu nam przez użytkownika informacji podlegających szczególnej ochronie, takich jak numer karty kredytowej i dane rachunku bankowego, korzystamy z następujących metod zabezpieczenia:
 • 128-bitowe szyfrowanie Secure Sockets Layer (SSL) – najnowsza technologia kodowania i ochrony danych – stanowiące gwarancję ochrony i bezpiecznych transakcji.
 • Gwarancja Bezpieczeństwa RS VeriSign jest wyświetlana zawsze po przekazaniu informacji podlegających szczególnej ochronie jako wskazanie, że bieżące dane zostaną zaszyfrowane. Oznacza to, że informacje są chronione i bezpieczne.
 • Poufne dane dotyczące karty kredytowej przechowywane w naszych lokalnych systemach są również szyfrowane.
 • Informacje o koncie RS Online są chronione hasłem, dzięki czemu dostęp do danych osobowych ma wyłącznie użytkownik. Użytkownik może edytować Informacje o koncie RS Online, używając nazwy użytkownika i hasła RS Online i klikając przycisk Zaktualizuj moje dane w części "Mój profil" w "Moje konto" na pasku nawigacyjnym strony głównej. Zalecamy, aby nikomu nie ujawniać hasła. Nigdy nie poprosimy użytkownika o ujawnienie hasła komukolwiek. Nigdy nie poprosimy o podanie hasła podczas niezapowiedzianej rozmowy telefonicznej lub niezapowiedzianej wiadomości e-mail.

W jaki sposób RS korzysta z moich danych osobowych do celów marketingowych?
RS może wysyłać swoim klientom wiadomości e-mail, zadzwonić lub wysyłać wiadomości SMS w odniesieniu do produktów i usług RS. Ponadto możemy okazjonalnie wysyłać pocztę bezpośrednią dotyczącą produktów, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika.
Jest możliwe, że wszystkie te komunikaty marketingowe lub niektóre z nich mogą być dostosowane do użytkownika w oparciu o to, co wiemy na temat użytkownika i/lub jego firmy, np. z Konta RS Online, wcześniejszych wyników wyszukiwania i historii przeglądania w portalu RS Online oraz aktywności zakupowej.
Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas wiadomości, w każdej chwili może:
 • Zmienić ustawienia na swoim koncie RS ("Mój profil"- w części Aktualizacja danych)
 • Kliknąć link potwierdzający usunięcie subskrypcji w dowolnej marketingowej wiadomości e-mail
Użytkownik może również widzieć reklamy RS na stronach internetowych innych firm, w tym w mediach społecznościowych. Reklamy te mogą być dostosowane do użytkownika za pomocą plików cookie (śledzących aktywność w sieci w celu umożliwienia nam przesyłania reklam klientom, którzy odwiedzili portal RS Online). Kiedy użytkownik widzi reklamę w mediach społecznościowych, może to wynikać z naszego zaangażowania w sieć społecznościową w celu przesyłania reklam klientom lub użytkownikom, którzy pasują do profilu demograficznego naszych klientów. W niektórych wypadkach może to obejmować udostępnianie adresu e-mail w sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik nie chce już oglądać dostosowanych reklam, może zmienić ustawienia plików cookie i opcji prywatności w przeglądarce i witrynach innych firm.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych osobowych, poprawić je lub usunąć?
Informacje na koncie RS Online można wyświetlać i edytować w dowolnym czasie, klikając sekcję „Mój profil - Aktualizacja danych”, do której dostęp można uzyskać w każdej chwili za pomocą łącza "Moje konto" na pasku nawigacyjnym.
Jeśli użytkownik zapomni hasła lub ma inny problem z dostępem do RS Online, należy się skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +22 22 3 11 11.
W przypadku pytań dotyczących danych osobowych, których nie można rozwiązać za pomocą profilu na koncie RS Online, należy się skontaktować z nami, korzystając z danych poniżej. Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych w Polsce, użytkownik ma prawo dostępu (włącznie z formatem odczytywanym przez maszynę), poprawiania i wnioskowania o usunięcie danych osobowych, a RS spełni wszelkie prośby wynikające z tych uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy jednak pamiętać, że istnieje kilka ograniczeń tych praw oraz że mogą istnieć okoliczności, w których nie możemy spełnić prośby użytkownika.

Pliki cookie
RS korzysta z plików cookie i podobnych technologii w celu zapewnienia działania portalu RS Online, udoskonalania go oraz personalizacji RS Online. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, należy przeczytać naszą Politykę dotyczącą plików cookie.

Skontaktuj się z nami
Pytania dotyczące informacji o prywatności prosimy kierować na adres: bok@rspoland.com
Użytkownik ma również prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli ma pytania lub wątpliwości związane z danymi osobowymi.

Aktualizacje niniejszego oświadczenia o prywatności
Możemy okresowo zmieniać oświadczenie dotyczące prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w prawie, przepisach i praktykach w zakresie prywatności danych zgodnie z obowiązującym prawem. Kiedy tak się dzieje i jeśli wymaga tego prawo, przekażemy nowe i zaktualizowane informacje dotyczące zmian w korzystaniu z danych osobowych, i jeśli to konieczne, w celu uzyskania zgody na dalsze przetwarzanie.


Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności zaktualizowano po raz ostatni w październiku 2019 roku.