Utrzymanie ruchu
ma znaczenie

Wspieramy inżynierów utrzymania ruchu
w ich codziennych wyzwaniach

 W kierunku nowoczesnego utrzymania ruchu

Tempo zmian w środowisku przemysłowym, napędzane przez Przemysł 4.0 oraz Internet Rzeczy (IoT), stanowi wyzwanie dla nowoczesnych inżynierów utrzymania ruchu.
W RS doskonale rozumiemy te wyzwania.

Współpracujemy z Tobą, aby pomóc Ci w zintegrowaniu nowych produktów, usług i technologii w celu wspierania planowanych, prewencyjnych i reaktywnych działań konserwacyjnych, a także potrzeb w zakresie zamówień. Prezentujemy i podkreślamy bardziej wydajne sposoby pracy w obszarze utrzymania ruchu w różnych branżach, oferując wszystkie najnowsze technologie - dostarczone dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Kliknij na poniższe zdjęcia, aby dowiedzieć się więcej.

 

Przyszłość utrzymania ruchu

Jak wygląda przyszłość utrzymania ruchu? Sprawdź dobre praktyki, które stosują niektórzy z naszych czołowych dostawców, aby stać na czele nowoczesnych procesów utrzymania ruchu. Przeczytaj również o całokształcie zmian w tym obszarze od momentu, w którym przemysł był napędzany wyłącznie maszynami, aż po rewolucję technologiczną, która zmieniła wszystko – tworząc świat sterowany komputerami.


Siemens

Open IoT2020

Internet Rzeczy staje się integralną częścią utrzymania ruchu. Współpracujemy z firmą Siemens w celu wspierania nowoczesnych fabryk i potrzeby łatwej konserwacji, szybkiego rozwoju i precyzyjnych funkcji przemysłowych. Sprawdź niektóre zalety systemu Siemens IOT2020 dla inżynierów utrzymania ruchu.

brainboxes

Monitorowanie w fabryce

Brainboxes to specjaliści od łączności i konwersji danych. Ich zespół wysoce doświadczonych inżynierów oprogramowania i sprzętu tworzy rozwiązania, które umożliwiają konwersję starszych danych i protokołów na USB i Ethernet.

Współpraca z zespołem RS Components pomogła Brainboxes stworzyć unikalne rozwiązanie zapewniające informacje o wydajności w czasie rzeczywistym. Obejrzyj nasz film wideo, aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć przegląd aktualnych wyzwań związanych z utrzymaniem ruchu oraz Przemysłem 4.0.

 

Konserwacja planowana

Wiemy, że firmy różnej wielkości stosują różne planowane strategie konserwacji. Właśnie dlatego dysponujemy szeroką gamą produktów, które pomagają w realizacji potrzeb związanych z utrzymaniem ruchu, bez względu na środowisko, w którym pracujesz.

Dlaczego konserwacja planowana ma tak duże znaczenie?

Utrzymanie ruchu jest kluczową częścią każdej firmy, bez względu na to, czy dużej lub małej. W tym nowoczesnym, konkurencyjnym świecie ważniejsze niż kiedykolwiek jest zmaksymalizowanie użytecznego czasu użytkowania dowolnego
zasobu, aby ograniczyć koszty do minimum. Krótko mówiąc, efektywna konserwacja ma możliwość zwiększenia zysków i skrócenia czasu przestojów.


Konserwacja prewencyjna

Zredukuj liczbę awarii sprzętu dzięki produktom, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat ich statusu lub procesu, w którym się znajdują. Przejrzyj niektóre z kluczowych produktów tutaj.

Konserwacja prewencyjna na linii produkcyjnej

W przypadku każdej linii produkcyjnej ważne jest, aby maszyny byłyobjęte konserwacją, aby uniknąć awarii i kosztownych przestojów. Konserwacja prewencyjna może pomóc w uniknięciu wielu problemów, wprowadzając
planowany harmonogram, który okresowo lub stale sprawdza sprzęt...


Konserwacja reaktywna

Inżynierowie utrzymania ruchu są pod coraz większą presją, aby wszystko działało sprawnie. Wyzwania, przed jakimi stają codziennie, sprawiają, że potrzebują oni łatwego dostępu do właściwych produktów we właściwym czasie, aby mogli skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne. Oferujemy elastyczne opcje dostawy, wsparcie techniczne i rozwiązania. Dodatkowo zapraszamy do DesignSpark - naszej internetowej społeczności dla inżynierów, którzy dzielą się wskazówkami i poradami.

Rozwiązania

Nieplanowana konserwacja i wynikające z niej przestoje w produkcji są zmorą większości organizacji. Jednak takie koszty i nieefektywność mogą wkrótce stać się przeszłością, ponieważ eksperci uważają, że nowa technologia spowoduje odejście od reaktywnego utrzymania w kierunku przewidywanej, inteligentnej konserwacji.

W tym artykule omówiono skoncentrowanie się na procesach utrzymania ruchu oraz sposoby, dzięki którym organizacje mogą zredukować przestoje, obniżyć koszty i zwiększyć produktywność, stosując inteligentną konserwację.

Dlaczego warto zmienić obecne podejście do procesów utrzymania ruchu

Początek inteligentnej konserwacji

Nieplanowane prace naprawcze oraz wynikające z tego przestoje są problemem wielu firm. Raporty od Deloitte wskazują, że czas przestoju kosztuje producentów około 37 miliardów GBP (50 miliardów USD), a powodem 42% przestojów są awarie urządzeń[1]. Eksperci uważają jednak, że tak wysoki poziom kosztów oraz obniżenie wydajności może niedługo przejść do historii. Wprowadzenie nowej technologii spowoduje ograniczenie problemów utrzymania ruchu i wdrożenie inteligentnego systemu konserwacji planowanej (nazywanej również konserwacją zapobiegawczą, predykcyjną czy inteligentną).

Czytaj więcej

Richard Jeffers,
Dyrektor ds. technicznych dla Europy Północnej w firmie RS

Richard dysponuje ogromnym doświadczeniem w dziedzinie produkcji, usług oraz infrastruktury. Jako członek Institute of Mechanical Engineers ściśle współpracuje z firmą RS oraz zespołem Group Innovation w celu rozwoju oferty technicznej firmy RS.

Dostęp do różnych produktów, czujników to tylko jeden aspekt zagadnienia. „Inteligentna konserwacja to nie tylko technologia i produkty, ale raczej sposób myślenia”, twierdzi Richard Jeffers, Dyrektor ds. technicznych regionu Europy
Północnej w firmie RS.

„Chodzi o to, aby przewidywać potencjalne usterki i podejmować odpowiednie działania w celu ich uniknięcia lub ograniczenia ich skutków, które mają wpływ na działalność firmy. Korzystanie z technologii umożliwia i ułatwia przewidywanie
usterek”.

Podejście predykcyjne

Według Jeffersa pierwszym działaniem, jakie musi wykonać firma, która chce skrócić czas nieplanowanych prac naprawczych, jest uznanie wartości, jaką niesie ze sobą podejście predykcyjne. Według firmy Deloitte konserwacja zapobiegawcza może skrócić czas planowania konserwacji od 20% do 50%, wydłużyć czas pracy oraz dostępność urządzeń od 10% do 20%, a także zmniejszyć ogólne koszty konserwacji od 5% do 10%.

David Baglee
Lektor, University of Sunderland


Do zainteresowań badawczych Davida należą zaawansowane strategie zarządzania utrzymaniem ruchu, technologie monitorowania stanu, zaawansowane techniki produkcji oraz technologie wspierające rozwój strategii konserwacji. Jest on członkiem rady ds. sektora projektowania i produkcji w IET (Institution of Engineering and Technology).

David Baglee jest ekspertem ds. zaawansowanego zarządzania konserwacją na Uniwersytecie w Sunderland, a także członkiem rady ds. sektora projektowania i produkcji w IET (Institution of Engineering and Technology). Uczestniczy w prowadzeniu forum North East Maintenance organizowanym przez Uniwersytet w Sunderland i IET, gdzie obserwuje rosnące zainteresowanie tematem inteligentnej konserwacji. „Niektóre firmy i organizacje patrzące daleko w przyszłość już dzisiaj używają technologii inteligentnej konserwacji, ale jej wartość musi zostać sprawdzona przez większą liczbę przedsiębiorstw, aby mogła zyskać na popularności”, wyjaśnia. „Gdy firmy docenią wyraźne korzyści z tej inwestycji, będą bardziej skłonne do wdrożenia tej niezbędnej technologii”.

Baglee osobiście przekonał się o wpływie, jaki inteligentna konserwacja może mieć na firmy i jest przekonany, że zmiana ta będzie szybka. „Niektóre firmy, z którymi współpracowałem, wprowadziły ten system i zaobserwowały wzrost wydajności oraz oszczędności już po dwóch lub trzech miesiącach”, mówi.

„W ciągu kolejnych pięciu do ośmiu lat zbliżymy się bardzo do pełnego wdrożenia konserwacji zapobiegawczej w Wielkiej Brytanii — tempo zmian w średnich i dużych firmach jest naprawdę zawrotne”.

„Wprowadzenie zmian w niektórych małych firmach może być wyzwaniem ze względu na brak środków na inwestycje w nowe technologie lub z powodu nieopłacalności zmian ze względu na znikome zyski w krótkim czasie”, dodaje. „Jednak zmiany zaczynają się od dużych firm i jeśli mniejsze firmy będą chciały pozostać elementem szerokiego łańcucha dostaw, zmiany te będą nieuniknione”.

Zarządzanie aktywami

Według Richarda Jeffersa ważne jest, aby organizacje postrzegały konserwację jako element ogólnej strategii zarządzania aktywami. „Utrzymanie ruchu powinno być częścią holistycznego podejścia do aktywów, obejmującego strategię ich zakupu, użytkowania i, na koniec, utylizacji”, wyjaśnia. „Wszystkie te aspekty, w tym konserwacja, wymagają przygotowania odpowiedniej strategii tak, aby każdy członek zespołu znał priorytety i wiedział, co chce osiągnąc”.

„Na przykład w przypadku urządzenia, którego czas eksploatacji dobiega końca, można starać się wykorzystać go maksymalnie, przyjmując podejście „użytkowania aż do awarii”, dodaje. „Jednak w przypadku zasobu o średnim zużyciu zalecane jest częstsze wykonywanie konserwacji zapobiegawczej, aby wydłużyć jego czas eksploatacji i zminimalizować nieplanowane przestoje.”

Wiele firm, które interesują się tym tematem, zadaje sobie pytanie: od czego zacząć? W wielu organizacjach sprawdza się metoda testowania i wyciągania wniosków, w celu wypracowania najlepszych dla siebie rozwiązań.

„Nie tak dawno odwiedziłem placówkę logistyczną klienta, w której przyjęto bardzo rozsądne podejście do wdrożenia inteligentnej konserwacji”, przypomina sobie Jeffers. „W zakładzie znajdowało się około 800 silników, ale zidentyfikowano 13 z nich, które były niezbędne do prowadzenia działalności i zamontowano na nich czujniki temperatury oraz drgań umożliwiające ostrzeganie zespołu ds. utrzymania ruchu o zbliżającej się awarii. Jest to wdrożenie próbne, ale firma zamierza w najbliższych latach rozszerzyć zastosowanie tej technologii, jeśli okaże się ona skuteczna”.

Jak twierdzi Baglee, duża część firm, które wdrożyły tę nową technologię stwierdza, że wiele z ich zasobów było w przeszłości objętych nadmierną konserwacją oraz że chcą ograniczyć dotychczasowe działania w tym zakresie. „Powoduje to często znaczącą zmianę - odejście od dotychczasowych sposobów postępowania przez inżynierów, co ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe firmy.” – stwierdza.

„Firma farmaceutyczna, z którą współpracowałem w zeszłym roku, wprowadziła obecnie dla swoich inżynierów szkolenia z analizy danych i diagnostyki, które pozwolą im nabyć umiejętności umożliwiające najlepsze wykorzystanie technologii inteligentnych”.

Produkty i ekspertyza

Wiele organizacji wymaga pomocy ekspertów oraz dostępu do wiedzy niezbędnej do wdrożenia nowych technologii. Ostatnie badania przeprowadzone przez firmę RS oraz Chartered Institute of Procurement and Supply wykazały, że w działach zamówień i dostaw 54% profesjonalistów z zakresu utrzymania ruchu chciałoby mieć dostęp do wiedzy otrzymywanej od dostawców, a nie tylko do produktów.

„Firma RS oferuje serię czujników, które klienci mogą wykorzystać do realizacji swojej strategii konserwacji inteligentnej”, mówi Jeffers. „Ale dysponujemy również doświadczeniem biznesowym, które może ułatwić naszym klientom zrozumienie technologii IIoT oraz jej najlepsze wykorzystanie. Sami używamy tej technologii w naszym magazynie w Nuneaton, dlatego dysponujemy wiedzą na temat zastosowania technologii w praktyce”.

 
Kluczowi dostawcy

Współpracujemy z wieloma wiodącymi dostawcami w branży, oferując szeroką gamę produktów dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie utrzymania ruchu. Zobacz niektóre z naszych najlepszych marek: