Moduł rozszerzający do oscyloskopu ADA400A, Tektronix

  • Nr art. RS 349-8214
  • Nr części producenta ADA400A
  • Producent Tektronix
Dane techniczne
Atesty i certyfikaty
Nie dotyczy
Kraj pochodzenia: US
Szczegółowe dane produktu

Tektronix ADA400A przedwzmacniacz różnicowy

Wzmacniacz wstępny aktywnego mechanizmu różnicowego ADA400A umożliwia bezpośrednie pomiary oscyloskopem napięć o bardzo niskiej amplitudzie i sygnałów, które nie są uziemione. Wysoka impedancja obu wejść eliminuje potrzebę dodawania dodatkowych punktów uziemienia w DUT, co zapobiega powstawaniu prądów krążących, które zakłócają pomiar lub obwód.,Wysoka wartość wzmocnienia i bardzo wysoka popularność trybu tłumienia zapewniają możliwość pomiarów napięć rzędu 5μV, nawet w środowiskach o wysokim poziomie szumów. Możliwość wyboru ograniczenia szerokości pasma zmniejsza normalny poziom hałasu wytwarzanego przez układy logiczne, zasilacze działające w trybie przełączania i źródła częstotliwości linii. Regulowane przesunięcie różnicowe pozwala użytkownikowi na null apion mostkowy przetwornika i potencjał galwaniczny z konfiguracji testowej. Tryb "nieskończonej impedancji" można wybrać w dwóch najwyższych zakresach wzmocnienia, co umożliwia dokładny pomiar sygnałów o wysokiej impedancji źródła. Jest on specjalnie zaprojektowany do pracy na Tektronix oscyloskopy z interfejsem TEKPROBE®

Czułość 10 μV/działka
Filtr dolnoprzepustowy: 100 Hz, 3 kHz, 100 Hz lub pełny (1 MHz)
Typowo 100 dB CMRR DC do 10 kHz
Wzmocnienie do wyboru: 100, 10, 1 lub 0,1
Dokładne pomiary sygnału aż do 5 uV
Zintegrowane zasilanie głowicy z SONDĄ TEKPROBE™ BNC

Tektronix ADA400A 1 MHz Differential Preamplifier

10μV/div Sensitivity
Low Pass filters for 100Hz, 3kHz, 100Hz and Full (1 MHz)
Typically 100 dB CMRR DC to 10 kHz
Selectable Gain: 100, 10, 1 or 0.1
Accurately measures signal as small as 5uV
Integral Probe Power with TEKPROBE ™ BNC

The ADA400A Active Differential Preamplifier allows direct oscilloscope measurements of very low amplitude voltages and signals which are not ground referenced. The high impedance of both inputs eliminates the need to add additional ground points in the DUT, thereby avoiding circulating currents which disturb the measurement or the circuit.
The high gain and extremely high common mode rejection provide usable measurements of voltages as low as 5μV, even in high noise environments. Selectable bandwidth limiting reduces normal mode noise from digital logic, switch mode power supplies and line frequency sources. Adjustable differential offset allows the user to null out transducer bridge bias and galvanic potential from the test set-up. An "infinite impedance" mode can be selected in the two highest gain ranges allowing accurate measurements of signals with high source impedance. It is specifically designed to operate on Tektronix oscilloscopes with TEKPROBE® interface.

Dane techniczne
Atrybut Parametr
Do stosowania z Seria TDS400, Seria TDS500, Seria TDS5000, Seria TDS600, Seria TDS700, Seria TDS7000
Numer modelu p ADA400A
2 W magazynie, dostawa w ciągu 2 dni roboczych UWAGA: Dostawa może potrwać o 1 dzień roboczy dłużej w zależności od miejsca doręczenia
Cena za szt.
10 462,00
(bez VAT)
12 868,26
(z VAT)
Sztuki
Per unit
1 +
10 462,00 zł
Wysyłka standardowa