Ostatnio wyszukiwane

  Recykling

  Recykling to oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych, a także zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko.

  Dzięki recyklingowi zmniejszamy także zużycie surowców, których zasoby są ograniczone i emisję szkodliwych substancji do środowiska. Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii.

  RS, jako świadomy przedsiębiorca, działa zgodnie z przepisami prawa w zakresie recykingu opakowań, zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  Jesteśmy zarejestrowani w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) pod numerem 000126330.


  PAMIĘTAJMY:

  Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu czy baterii łącznie z innymi odpadami!

  Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

  Jak postępować?

  Każda gmina powinna wskazać mieszkańcom miejsca odbioru zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego czy baterii. Przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci i innych problematycznych odpadów. Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK.

  Zużyte baterie i akumulatory przenośne można również oddać w placówkach oświatowych lub urzędach (wykaz na stronach urzędów marszałkowskich) lub placówkach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 25 m2, sprzedających baterie.

  Więcej informacji na temat recyclingu znajdziesz na dedykowanej stronie Ministerstwa Środowiska https://naszesmieci.mos.gov.pl/

  Czy strona była pomocna?