Ochrona danych

RS jest częścią międzynarodowej grupy przedsiębiorstw, których spółką matką jest Electrocomponents plc. Każdy członek tej grupy jest uprawniony do przechowywania i korzystania z Państwa danych osobowych w celu realizacji usług dla Państwa (świadczenia serwisu).

Ponadto musimy udostępnić Państwa dane wszystkim organizacjom współpracującym z nami, działającym na całym świecie (np. agencjom sporządzającym sprawozdania dotyczące kredytów; przedsiębiorstwom zarządzającym naszym systemem IT; domom sprzedaży wysyłkowej i agencjom call-center).