Oświadczenie dotyczące koronawirusa

coronavirus

Oświadczenie dotyczące koronawirusa i najczęściej zadawane pytania

Oświadczenie dotyczące koronawirusa: aktualizacja z dn. 13 marca 2020 r.

W związku z codziennymi zmianami związanymi z pandemią koronawirusa (COVID-19), monitorujemy nieustannie rozwój sytuacji na świecie i podejmujemy niezbędne kroki zgodnie ze wskazówkami Światowej Organizacji Zdrowia i wytycznymi rządowymi w każdym z krajów, w których działamy.

Mamy trzy główne cele:

1. Ochrona zdrowia naszych pracowników, klientów, dostawców i społeczności;
2. Ochrona świadczenia usług na rzecz naszych klientów;
3. Wspieranie naszych klientów w dostosowywaniu się do zmieniających się okoliczności.

Dysponujemy solidną, prężną i elastyczną infrastrukturą globalną oraz stale analizujemy nasze istniejące Plany Zarządzania Kryzysowego w celu uwzględnienia zmieniających się okoliczności. Oto podsumowanie działań, które podjęliśmy do tej pory:

Zarządzanie kryzysowe

 • Powołaliśmy specjalny zespół ds. zarządzania kryzysowego, który monitoruje i zarządza naszą reakcją na szybko zmieniającą się sytuację. Zespół ten składa się z naszej wyższej kadry kierowniczej i innych ekspertów merytorycznych.

Ochrona naszych lokalizacji

 • Minimalizujemy liczbę wizyt zewnętrznych w naszych zakładach. Prosimy naszych klientów i dostawców o wspieranie nas w tym działaniu.
 • Sprawdziliśmy nasze możliwości w zakresie IT na wszystkich rynkach i jesteśmy pewni, że dysponujemy odpowiednimi zasobami, które pozwolą na naszym pracownikom na pracę zdalną.
 • Posiadamy globalną sieć dystrybucji - z centrami dystrybucji w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, RPA, Ameryce Północnej, Australii, Hong Kongu, Chinach i Japonii - oznacza to, że jesteśmy w stanie uelastycznić nasz łańcuch dostaw. Podejmujemy wszelkie praktyczne kroki w celu utrzymania bieżącej działalności.

Ciągłość naszych usług

 • Dzięki solidnej, prężnej i elastycznej infrastrukturze globalnej jesteśmy w stanie szybko się dostosować, aby zapewnić naszym klientom ciągłość naszych usług.
 • Posiadamy znaczne zapasy w całej naszej sieci, a nasze możliwości dystrybucyjne oznaczają, że w razie potrzeby możemy przekierowywać dostawy.
 • Jako firma działająca w oparciu o technologię, jesteśmy pewni, że nawet jeśli nasi klienci i/lub nasi pracownicy pracują zdalnie, możemy nadal zapewniać dostawy towarów.
 • Jak się Państwo spodziewają, widzimy zwiększony popyt na sprzęt ochrony osobistej w tych produktach, które są krytyczne w obecnej sytuacji pandemii. Na rynku istnieje duży niedobór masek do twarzy - nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. Inwestujemy w dodatkowe zapasy w tych obszarach, z których wiele ma wydłużony czas realizacji, aby zapewnić, że możemy nadal dostarczać produkty naszym klientom.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji

 • Monitorujemy wszystkie duże wydarzenia i wystawy, w których mamy uczestniczyć i podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa na pierwszym miejscu.
 • Przekazaliśmy naszym pracownikom wytyczne dotyczące częstego mycia rąk i innych zachowań prewencyjnych
 • Mamy jasne procedury na wypadek, gdyby któryś z naszych pracowników wrócił z miejsca podwyższonego ryzyka, miał kontakt z kimś, u kogo zdiagnozowano koronawirusa COVID-19 lub wykazuje objawy zakażenia.
 • Wdrożyliśmy środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka dla naszych pracowników w centrach dystrybucyjnych, jako, że oni wciąż odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu zapasów i realizacji zamówień klientów.

Podróże biznesowe i praca zdalna

 • Wstrzymaliśmy wszystkie międzynarodowe podróże służbowe, dopuszczamy tylko te absolutnie konieczne.
 • Odradzamy krajowe podróże służbowe i prosimy naszych kolegów o korzystanie z technologii tam, gdzie to możliwe.
 • Rezygnujemy z organizowania mniej istotnych spotkań wewnętrznych wymagających podróżowania.
 • Decyzje dotyczące pracy zdalnej będziemy podejmować zgodnie z zaleceniami rządowymi w danym kraju i lokalizacji. Przeprowadziliśmy już odpowiednie testy, aby upewnić się, że w razie potrzeby jesteśmy gotowi do przejścia na pracę zdalną.

Najczęściej zadawane pytania

Pyt.: Czy posiadacie na stanie maski do twarzy?

Popyt na maski jest niespotykanie duży i obecnie nie mamy ich na stanie. Współpracujemy z naszymi dostawcami, aby spróbować zabezpieczyć dodatkowe zapasy i będziemy je odpowiednio przydzielać, gdy staną się dostępne.

Pyt.: Jak wygląda wasz stan magazynowy innych środków ochrony indywidualnej?

Znacznie inwestujemy w te środki ochrony indywidualnej, na które widzimy większy popyt niż zwykle. Należą do nich: fartuchy, rękawice jednorazowe, środki do czyszczenia rąk i mydła, chusteczki do rąk, chusteczki uniwersalne, kombinezony, respiratory wielokrotnego użytku i akcesoria do nich oraz gogle ochronne.

Pyt.: A co z szerszą dostępnością zapasów, czy przewidujecie jakieś problemy?

Posiadamy dużą ilość zapasów. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi naszymi dostawcami, aby potwierdzać dostępność zapasów i jesteśmy pewni, że obecnie mamy silną pozycję.

Pyt.: Czy waszym priorytetem jest zaopatrzenie rynków o najwyższym ryzyku zachorowania?

Obserwujemy znaczny wzrost popytu na takie produkty, jak maski do twarzy, żel do rąk i inne środki ochrony osobistej. Współpracujemy z naszymi dostawcami i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać odpowiedni poziom zapasów. Priorytetowo przydzielimy maski na twarz naszym pracownikom i klientom
w regionach o najwyższym ryzyku zachorowania, aby uczestniczyć w pomocy tym, których potrzeby są największe w obecnej sytuacji.

Pyt.: Czy produkty pochodzące z Azji stwarzają ryzyko zakażenia?

Nie. Osoby otrzymujące przesyłki z Chin nie są narażone na kontakt z koronawirusem. Na podstawie wcześniejszych analiz Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że koronawirusy nie przetrwają długo na takich przedmiotach jak listy czy paczki. Czekamy na dalsze wytyczne w tej sprawie i będziemy odpowiednio aktualizować naszą komunikację.