Czy będziecie musieli podnieść ceny ze względu na Brexit?
Teraz wiemy, że towary przewożone między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi UE nie będą podlegały dodatkowym kosztom taryfowym i celnym. Naszym celem jest zapewnienie klientom atrakcyjnej i konkurencyjnej ceny w stosunku do naszego modelu wysokiej jakości usług.

Co to oznacza dla różnych rynków europejskich, na których prowadzicie działalność?
Wpływ na każdy rynek jest inny. Szczegółowe informacje na temat wpływu na każdy z rynków zostaną przekazane w ciągu najbliższych miesięcy.

Czy rozważaliście wprowadzenie taryf celnych Światowej Organizacji Handlu (WTO) na wszystkie nasze zakupy w UE?
Tak

Z ilu punktów wejścia obecnie korzystacie do importu z Wielkiej Brytanii?
Wykorzystujemy trzy kluczowe punkty wejścia: tunel pod kanałem La Manche, lotnisko Heathrow i lotnisko East Midlands.

Czy dokonaliście oceny swoich polis ubezpieczeniowych, zakresu ubezpieczenia, w tym wykluczeń w celu pokrycia skutków związanych z Brexitem? 
Tak, nie ma żadnej zmiany w naszym ubezpieczeniu i nasza ochrona nie ulega zmianie.

Czy przewidujecie jakieś trudności związane ze zmianą warunków umowy, praw własności intelektualnej, siły wyższej w odniesieniu do ubezpieczenia?
Nie

Czy przeprowadziliście przeglądy umów w organizacji, aby zidentyfikować warunki, na które Brexit ma wpływ? Jeśli tak, to czy zidentyfikowaliście jakiekolwiek ryzyko związane ze zwiększoną odpowiedzialnością finansową/prawną, wypowiedzeniem umowy lub roszczeniami związanymi ze zmianami w prawie, odniesieniami do prawa UE, klauzulami o istotnej niekorzystnej zmianie (MAC), siłą wyższą, jurysdykcją, ograniczeniami terytorialnymi i konkretnymi klauzulami Brexit?
Tak, i nie ma to istotnego wpływu.

Czy oceniliście wpływ zmian regulacyjnych dotyczących poszczególnych produktów/usług związanych z nowymi i zmienionymi systemami zgodności?
Tak

Jakie plany ciągłości biznesowej przygotowała wasza organizacja dla dostaw zagranicznych części/materiałów, które mogłyby mieć wpływ na dostarczane przez was produkty/usługi?
Mamy na kilka tygodni zabezpieczone zapasy i planujemy zwiększyć ich poziom dla produktów szybkozbywalnych. Kontynuujemy współpracę z naszymi dostawcami, aby zweryfikować ich poziom gotowości. 

Czy są dostępne faktury, listy przewozowe i dokumentacja zgłoszenia wywozowego?
Tak

Czy reguła Incoterms jest wyraźnie zaznaczona na fakturach?
Tak

Jakie są wasze reguły Incoterms?
Prowadzimy handel z klientami na różnych warunkach Incoterms. Jednakże zdecydowana większość naszego obrotu będzie działać zgodnie z regułą Delivered Duty Paid (DDP).

Jeśli klient składa zamówienie z Wielkiej Brytanii, a towar jest przechowywany w magazynie RS w Europie, to czy importujecie towar do RS UK, a następnie dostarczacie go do klienta? Jesli nie jest to możliwe, czy jesteście gotowi handlować na zasadzie DDP?
Tak, handlowalibyśmy na zasadzie DDP, a RS UK importowałaby towary i sprzedawałby je z RS UK.

Czy kod taryfy produktu (minimum 6 cyfr) jest wyraźnie oznaczony na fakturach? 
Tak

Czy kraj pochodzenia jest wyraźnie oznaczony na fakturach i na opakowaniu produktu, aby zapewnić kontrolę kryteriów określania kraju pochodzenia?
Tak

Czy wartość celna towarów jest wyraźnie oznaczona na fakturach?
Tak

Czy opakowania zwrotne (jeśli są używane) są oznaczone na fakturach oddzielnie, z wyraźnie zaznaczonymi kodami CPC (Towary Zwracane - Kodeks Postępowania Celnego) i taryfowymi (minimum 6 cyfr)?
Tak

Czy są dostępne pozwolenia na wywóz, jeśli dotyczy?
Tak

Czy kierowcy przewoźników posiadają odpowiednie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu, w tym paszporty z terminem ważności co najmniej 6 miesięcy i rejestrację przyczep?
Tak

Czy drewniane materiały opakowaniowe (WPM) spełniają międzynarodowe standardy ISPM15?
Tak

Czy wasi przewoźnicy znają wymogi dotyczące deklaracji bezpieczeństwa i ochrony (S&S) od 1 lipca 2021 r.?
Tak

Czy wasi przewoźnicy są świadomi nowych wymagań dotyczących usługi GVMS (Goods Vehicle Movement Service) i modelu Pre-Lodgement, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r.?
Tak

Czy przeprowadziliście ocenę ryzyka dotyczącą zmian w procedurach celnych zarówno w odniesieniu do eksportu jak i importu po Brexicie?
Tak

Czy współpracujecie ze swoimi zagranicznymi dostawcami w celu oceny potencjalnych zakłóceń w dostawach towarów?
Tak

Czy dokonaliście oceny swoich dostawców pod kątem ich gotowości i ryzyka ciągłości? Jeśli tak, jaki jest wynik tej oceny? Jeśli nie, czy jest plan przeprowadzenia takiej oceny przed 31 grudnia 2020 r.?
Oceniliśmy swój łańcuch dostaw i uznaliśmy, że gotowość dostawców jest wysoka. Dodatkowo, jako organizacja przygotowaliśmy się na najgorszy scenariusz w następujących obszarach:
  • Ograniczony swobodny przepływ produktów, towarów, usług i osób przez granicę UK/UE
  • Zwiększone działania administracyjne w celu przetwarzania wymaganych transgranicznych przepływów danych
  • Ograniczenia w przepływie osób mogące prowadzić do niedoboru siły roboczej i umiejętności w niektórych sektorach

Czy jesteście zarejestrowani jako podatnicy VAT w Wielkiej Brytanii?
Tak - Nr Vat: GB 243 1640 91

Czy posiadacie numer EORI z UE lub z Wielkiej Brytanii?
Tak - Nr EORI: GB243164091000

Czy wasza organizacja ma być zgłaszającym do importu do Wielkiej Brytanii?
Tak

Jakich środków transportu używacie do dostaw?
W przypadku dostaw przychodzących korzystamy z transportu dostawców lub firm trzecich, a w przypadku dostaw wychodzących - korzystamy z usług firm trzecich.

Czy posiadacie wyznaczonego / głównego przewoźnika do transportu części / komponentów do Wielkiej Brytanii, który jest w stanie zapewnić odroczenie podatku VAT, czy posiadacie własne konto?
Posiadamy własne konto Broker Deferment Account w Wielkiej Brytanii.

Czy możecie podać kody HS, kraj pochodzenia, kraj wysyłki i wagi dla wszystkich towarów i czy możecie potwierdzić, że posiadacie środki, aby je dostarczyć w razie potrzeby?
Tak, możemy udzielić tych informacji.

Od stycznia 2021 r. wszystkie produkty, które podlegają obecnym wymogom oznakowania CE, będą musiały zostać zmienione na nowe oznakowanie UKCA. Czy wasze produkty dostarczane w ramach obecnego oznakowania CE zostaną odpowiednio zmienione?
Aktywnie współpracujemy z naszymi dostawcami i producentami, aby zapewnić, że wszystkie sprzedawane przez nas produkty posiadają odpowiednie certyfikaty i oznakowanie po zmianach wprowadzonych 31 grudnia 2020 r. Dotyczy to również etykietowania UKCA.